Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31553
Title: Оцінка оборотних активів на виробничих підприємствах
Authors: Панич, Світлана Петрівна
Панич, Светлана Петровна
Panych, Svitlana P.
Citation: Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
Issue Date: 2009
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: оборотні активи
дебіторська заборгованість
запаси
фінансово- економічний стан підприємства
Series/Report no.: Т. 12, вип. 26, ч. 2.
Abstract: В статті розглядаються особливості оцінки товарно-матеріальних запасів, дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги, які являються складовою частиною оборотних активів. Від методики оцінки залежить якість і достовірність звітних показників, які характеризують фінансово- економічний стан підприємства.
В статье рассматриваются особенности оценки товарно-материальных запасов, дебиторской задолженности за продукцию, товары, работы и услуги, которые являются составной частью оборотных активов. От методики оценки зависит качество и достоверность отчетных показателей, которые характеризуют финансово-экономическое состояние предприятия.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31553
Other Identifiers: УДК 631. 162
Appears in Collections:Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21-27.pdf338.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.