Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31510
Title: Облік оборотних активів
Authors: Панич, Світлана Петрівна
Панич, Светлана Петровна
Panych, Svitlana P.
Citation: Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
Issue Date: 2008
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: оборотні активи
запаси
дебіторська заборгованість
грошові кошти
Series/Report no.: ;Т. 11, вип. 22, ч. 2.
Abstract: В статті розглядаються особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій з виробничими запасами, грошових коштів, дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, які являються складовою частиною оборотних активів. Методично правильно організований облік оборотних засобів сприятиме забезпеченню контролю за своєчасним погашенням дебіторської заборгованості та надходженням грошових коштів на рахунок в банку, дотриманням нормативних даних запасів, що сприятиме прискоренню оборотності засобів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31510
Other Identifiers: УДК 631.162.
Appears in Collections:Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-23.pdf361.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.