Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3147
Title: Реалізація категорії сакральності в мовленнєвому акті англомовної проповіді та молитви
Other Titles: Реализация категории сакральности в речевом акте англоязычной проповеди и молитвы
The Category of Sacrality Realisation in the English Speech Acts of Sermon and Prayer
Authors: Кравченко, Ніна Олександрівна
Кравченко, Нина Александровна
Kravchenko, Nina O.
Citation: Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
Issue Date: 2011
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: сакральність
проповідь
молитва
прагматична спрямованість
сакральность
проповедь
прагматическая направленность
sacrality
sermon
prayer
pragmatic orientation
Series/Report no.: ;Вип. 26.
Abstract: Стаття присвячена порівняльному вивченню реалізації категорії сакральності в текстах англомовних проповідей та молитов. Дослідження дозволило дійти висновку, що використання сакральної лексики в текстах, що аналізуються, безпосередньо залежить від прагматичної спрямованості мовленнєвого акту, в зв'язку з чим в тексті проповіді спостерігається значно більш різноманітне використання арсеналу лексичних засобів відображення сакральності, ніж в тексті молитви
Статья посвящена сопоставительному изучению реализации категории сакральности в текстах англоязычных проповедей и молитв. Исследование позволило прийти к выводу, что использование сакральной лексики в анализируемых текстах напрямую зависит от прагматической направленности речевого акта, в связи с чем в тексте проповеди наблюдается значительно более разнообразное использование арсенала лексических средств реализации сакральности, чем в тексте молитвы
The paper is devoted to the comparative study of the category of sacrality realisation in English sermons and prayer texts. The research allowed to conclude that the use ofsacral vocabulary directly depends on the pragmatic orientation of the speech act, therefore sermons are characterized by afar more diverse use of the lexical means of sacrality realisation thanprayer texts
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3147
Appears in Collections:Записки з романо-германської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник 2012Sb_Rgf_26_109-118.pdf118.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.