Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31338
Title: Право соціального забезпечення України
Authors: Дунаєва, Лариса Миколаївна
Аблов, Анатолій Федорович
Ablov, Anatolii F.
Аблов, Анатолий Федорович
Citation: Дунаєва Л. М. Право соціального забезпечення України : метод. вказівки для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / Л. М. Дунаєва, А. Ф. Аб- лов. – Одеса : Одес. нац. ун-тет ім. І. І. Мечникова, 2021. – 126 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: нормативно- правова база соціального забезпечення
соціальне забезпечення України
правові соціально-забезпечувальні відносини
Україна
захист соціальних прав людини
Abstract: Методичні вказівки призначено для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 соціальна робота на факультеті психології і соціальної роботи ОНУ імені І. І. Мечникова. Вказівки можуть бути використані студентами при підготовці до від- повідей на семінарських заняттях, під час самостійної роботи та підготовки до екзамену.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31338
Other Identifiers: УДК 349.3
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dunaeva_ablov_soc.pdf792.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.