Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31326
Title: Ринок праці, міграція та соціально-економічний розвиток Європейського Союзу та України
Authors: Цевух, Юлія Олександрівна
Tsevukh, Yuliia O.
Цевух, Юлия Александровна
Citation: Цевух Ю. О. Ринок праці, міграція та соціально-економічний розвиток Європейського Союзу та України : навч.-метод. посіб. / Ю. О. Цевух. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 140 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: ринок праці
ринок праці країн Європейського Союзу
міжнародна міграція робочої сили
регулювання міграції в Україні
грошові перекази мігрантів
Abstract: У навчально-методичному посібнику розглянуто теоретичні питання функціонування ринку праці і міграції робочої сили. Досліджено ситуацію на світовому ринку праці, а також проблеми сучасних ринків праці України та Європейського Союзу. Окрема увага приділена міграційним процесам сьогодення у країнах ЄС та в Україні. Навчально-методичний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів І рівня освіти (бакалаврів) спеціальності 292 – “Міжнародні економічні відносини”, а також ІІ та ІІІ освітніх рівнів: магістрів та аспірантів; може бути корисним для менеджерів з персоналу, директорів з розвитку та всіх, хто цікавиться проблемами сучасного стану та розвитку ринку праці і міжнародної міграції.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31326
ISBN: 978-617-689-419-3
Other Identifiers: УДК 331.556.4(477):061.1ЄС(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМВПС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cevuh_trud2021.pdf944.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.