Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31324
Title: Системи обробки економічної інформації
Authors: Тюрин, Олександр Валентинович
Tiuryn, Oleksandr V.
Тюрин, Александр Валентинович
Ахмеров, Олександр Юрійович
Ахмеров, Александр Юрьевич
Akhmerov, Oleksandr Yu.
Citation: Тюрин О. В. Системи обробки економічної інформації: навч. посіб. / О. В. Тюрин, О. Ю. Ахмеров. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 358 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: сучасне узагальнене уявлення про інформацію
інформаційний процес
аналіз інформаційних процесів
інформаційні системи
інформаційний аналіз
синтез систем управління
Abstract: Навчальний посібник написано відповідно до програми курсу навчальної дисципліни «Системи обробки економічної інформації». Основну увагу приділено вивченню положень і концепцій систем обробки економічної інформації, необхідних для вивчення прикладних економічних питань, а також автоматизації обробки економічної інформації та економіко- математичному моделюванню для прийняття управлінських рішень в умовах глобалізації економічних відносин. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, орієнтований на фахівців економіко-гуманітарного профілю.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31324
ISBN: 978-617-689-418-6
Other Identifiers: УДК 512.64+514.12
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tjurin2021_inform.pdf2.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.