Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3130
Title: Особливості вираження категорії нереальності в англійській мові
Other Titles: Особенности выражения категории нереальности в английском языке
The Peculiarities of the Field of Ureality in English
Authors: Коляда, Вікторія Петрівна
Коляда, Виктория Петровна
Koliada, V. P.
Citation: Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
Issue Date: 2011
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: поле нереальності
ядерні компоненти
умовний спосіб
модальність
поле нереальности
ядерные компоненты
условное наклонение
модальность
the field of unreality
nuclear components
the subjunctive mood
the modality
Series/Report no.: ;Вип. 26.
Abstract: Стаття присвячена проблемі вивчення семантичних і структурних особливостей поля нереальності, ядерними компонентами якої виступають категоріальні засоби - конструкції умовного способу, які найбільш повно відображують нереальну семантику і є опорними засобамиуявлення про модальність
Статья посвящена проблеме исследования семантических и структурных особенностей поля нереальности, ядерными компонентами которого выступают категориальные средства - категории условного наклонения, которые наиболее полно отражают семантику нереальности и являются опорными способами представления модальности
The article is devoted to the problem of studying semantic and structural peculiarities of the field of unreality, whose nuclear components are categorical means which are constructions of the subjunctive mood which reflect in the best way unreal semantics and which are supporting means of the notion of the modality
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3130
Appears in Collections:Записки з романо-германської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник 2012Sb_Rgf_26_91-99 .pdf108.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.