Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31141
Title: Методичні рекомендації до написання та оформлення міждисциплінарних курсових робіт: для студентів ф-ту хімії та фармації спеціальності 102 «Хімія» та 014 «Середня освіта (Хімія)»
Authors: Гузенко, Олена Михайлівна
Раскола, Людмила Анатоліївна
Аннєнкова, Ірина Петрівна
Менчук, Василь Васильович
Гузенко, Елена Михайловна
Раскола, Людмила Анатольевна
Менчук, Василий Васильевич
Guzenko, Olena M.
Raskola, Liudmyla A.
Menchuk, Vasyl V.
Citation: Методичні рекомендації до написання та оформлення міждисциплінарних курсових робіт: для студентів ф-ту хімії та фармації спеціальності 102 «Хімія» та 014 «Середня освіта (Хімія)» / О. М. Гузенко, Л. А. Раскола, І. П. Аннєнкова, В. В. Менчук – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 40 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: міждисциплінарна курсова робота
мета
структура
вимоги до оформлення
критерії оцінювання
Abstract: Залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідної діяльності є одним із шляхів реалізації компетентнісного та студентоцентрованого підходів до реалізації освітнього процесу у закладах вищої освіти. Участь здобувачів освіти у науково-дослідній діяльності сприяє підвищенню ефективності та якості освітнього процесу, підготовці фахівців, які здатні креативно підходити до вирішення нестандартних проблем у професійній діяльності. Однією з форм науково-дослідної діяльності, яка здійснюється в межах освітнього процесу, є міждисциплінарна курсова робота. Вона є обов’язковим освітнім компонентом підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальностями 102 «Хімія» та 014 «Середня освіта (Хімія)» і виконується у VIII семестрі (денна форма навчання) та Х семестрі (заочна форма навчання) в межах циклу навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки. Міждисциплінарна курсова робота – це самостійне навчально- наукове дослідження здобувача вищої освіти, яке виконується з певної дисципліни або з двох-трьох дисциплін одного спрямування. Міждисциплінарна курсова робота дає змогу виявити рівень досягнення здобувачем вищої освіти окремих програмних результатів визначених освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 102 «Хімія» та 014 «Середня освіта (Хімія)» після засвоєння комплексу обов’язкових навчальних дисциплін та самостійно обраних навчальних дисциплін в рамках діючого навчального плану. Методичні рекомендації містять вимоги щодо написання, оформлення, захисту та критерії оцінювання міждисциплінарної курсової роботи на факультеті хімії та фармації.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31141
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metod.pdf392.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.