Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31137
Title: Психологія ефективного управління часом
Authors: Кіреєва, Зоя Олександрівна
Киреева, Зоя Александровна
Kirieieva, Zoia O.
Citation: Психологія ефективного управління часом : метод. рек. до самост. роботи студентів 3-го освіт.-наук. рівня вищ. освіти. – Одеса : ОНУ, 2021. – 20 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: оптимізація
часові витрати
людська життєдіяльність
тайм-менеджмент
біоритм людини
часова перспектива
Abstract: Мета: теоретичне та емпіричне вивчення проблем і методів оптимізації часових витрат в різних сферах і галузях людської життєдіяльності Завдання: - навчання плануванню й ефективному використанню особистого і робочого часу; - формування навичок цілепокладання та самоорганізації; - формування відповідальності та професіоналізму сучасного науковця з урахуванням управління часом; - формування мотивації і навичок високоефективної роботи в середовищі з високою мірою невизначеності. - Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти повинен знати та вміти: - - знати особливості активності суб'єкта в часі, в динаміці та розуміння людини як системи, яка здатна до саморегуляції; - - володіти техніками управління часом, які легко інтегруються у повсякденне життя; - - вміти ефективно управляти часом; - - усвідомлювати особистісні цілі та будувати життєву перспективу; - - володіти ефективними принципами планування діяльності; - - підвищити ефективність в комунікаціях та навчитися принципам формалізації інформації.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31137
Other Identifiers: УДК 159.937.53
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
time management.pdf473.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.