Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31135
Title: Психологічні проблеми сучасних організацій
Authors: Подшивалкіна, Валентина Іванівна
Подшивалкина, Валентина Ивановна
Podshyvalkina, Valentyna I.
Citation: Психологічні проблеми сучасних організацій : метод. рек. до вибіркової дисципліни здобувачів спеціальності 053 «Психологія» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти. – Одеса : ОНУ, 2021. – 30 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: технологічні зміни
соціальні зміни
суспільство
психологічні проблеми
сучасність
організація
організаційна психологія
Abstract: Технологічні та соціальні зміни у суспільстві обумовлюють появу нових організаційних форм, які ще недостатньо вивчені з психологічної точки зору. С одного боку ефективність сучасного практикуючого психолога залежить від адекватності його уявлень щодо сучасних організацій, оскільки з кожної з них пов’язана поява як нових можливостей, так й нових психологічних проблем. З другого боку дослідницькі програми здобувачів теж пов’язанні з проведенням відповідних досліджень у різних організація, зокрема новітніх. Розуміння цих сутності психологічних сучасних проблем стає запорукою продуктивності здобувача як дослідника, так й як психолога- практика Навчальна програма дисципліни “Психологічні проблеми сучасних організацій” складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки «доктора філософії» за спеціальністю 053 « Психологія». Предметом вивчення навчальної дисципліни є психологічні проблеми сучасних організацій. Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. Дисципліна “Психологічні проблеми сучасних організацій” входить до вибіркових дисциплін професійної підготовки здобувачів спеціальності 053 « Психологія» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: - Сучасні тенденції розвитку організаційної психології - Психологічні дисфункції та патологія розвитку сучасних організацій.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31135
Other Identifiers: УДК 159.9:316.6:331.1(76)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
probl_pshih.pdf428.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.