Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31129
Title: Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження
Authors: Родіна, Наталія Володимирівна
Rodina, Nataliia V.
Citation: Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження : метод. рек. до курсу для здобувачів 3-го освітньо-кваліфікаційного рівня (доктор філософії) спец. 053 «Психологія». – Одеса : ОНУ, 2021. – 34 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: наукові дослідження
аналіз
метод
презентація результатів
регресійний аналіз
дисертаційне дослідження
053 Психологія
Abstract: Методичні рекомендації з курсу «Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження» розроблені на кафедрі диференціальної і спеціальної психології ОНУ імені І.І. Мечникова на основі освітньо-професійної програми підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «третій (доктор філософії)» (ОКРДФ) відповідно до навчального плану для спеціальності 053 «Психологія». Згідно з навчальним планом «Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження» є нормативною дисципліною і її вивчення здійснюється на 2-му курсі навчання здобувачів освітньо-кваліфікаційного третього рівня (доктор філософії). Актуальність даного курсу Світовий досвід показує, що успіх у виконанні та презентації наукового дослідження визначається здатністю науковця проводити системній аналіз теоретичних та емпіричних даних за допомогою сучасних знань теоретичних, емпіричних та статистичних методів дослідження. Дисципліна «Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження» забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта та спрямована на загальний предмет – дослідження психіки людини, та засвоєння аспірантами проблем моделювання основних процесів майбутнього дослідження з метою вибору методів дослідження, проведенню дослідження, обробки та презентації отриманих результатів. Саме тому курс «Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження» є актуальним та має велике практичне значення.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31129
Other Identifiers: УДК 159. 923.2:330.33.01
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці (Психологічні науки)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Родіна_Метод_рекоменд_асп_МНДАПРД (1).pdf938.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.