Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31118
Title: Мікрохвильова спектроскопія
Authors: Тимчук, Алла Федорівна
Tymchuk, Alla F.
Тымчук, Алла Федоровна
Citation: Тимчук А. Ф. Мікрохвильова спектроскопія : метод. вказівки до практичних занять з дисципліни «Фізичні методи дослідження речовин» для студентів 3 курсу за спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія), 102 Хімія / А. Ф. Тимчук. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. .І. Мечникова, 2021. – 26 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: дисципліна «Фізичні методи дослідження речовин»
мікрохвильова спектроскопія
оптичні спектральні методи
обертальні спектри двохатомних молекул
правила відбору і обертальні спектри поглинання
практичне використання обертальної спектроскопії
Abstract: Методичні вказівки складено відповідно до програми з дисципліни «Фізичні методи дослідження речовин». Дисципліна включає курс лекцій та практичні заняття. Згідно з розділами лекційного курсу, методичні вказівки містять теоретичні уявлення з розділу мікрохвильова спектроскопія, що потребують більш детального вивчення, програму курсу, питання для самостійного контролю, завдання. Для студентів 3 курсу за спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія), 102 Хімія.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31118
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фмд методич.указ Тымчук ред.pdf904.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.