Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31115
Title: Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи магістра
Authors: Гвоздій, Свiтлана Петрiвна
Hvozdii, Svitlana P.
Гвоздий, Светлана Петровна
Ткаченко, Майя Вікторівна
Ткаченко, Майя Викторовна
Tkachenko, Maiia V.
Citation: Гвоздій С. П. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / С. П. Гвоздій, М. В. Ткаченко – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020.– 48 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: регламент виконання кваліфікаційної роботи магістра
регламент написання кваліфікаційної роботи магістра
регламент оформлення кваліфікаційної роботи магістра
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
Abstract: Методичні рекомендації містять основні положення щодо регламенту виконання, написання та оформлення кваліфікаційної роботи магістра. У рекомендаціях подано опис та характеристику основних структурних компонентів кваліфікаційних робіт студентів, наведено приклади оформлення таблиць, рисунків, бібліографії тощо. Положення методичних рекомендацій є обов’язковими для використання здобувачами другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31115
Other Identifiers: УДК 378.22:002
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!Гвоздій, Ткаченко. ред.pdf426.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.