Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31062
Title: Принцип розумності строків розгляду справи судом: порівняльний аналіз
Authors: Гаджієва, П. С.
Citation: Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. 4-і юр. читання : матеріали Міжнар. щоріч. дистанц. наук. конф. (Одеса, 9 квіт. 2021 р.). – Одеса : Фенікс, 2021.
Issue Date: 2021
metadata.dc.contributor.advisor: Кармазіна, Катерина Юріївна
Кармазина, Екатерина Юрьевна
Karmazina, Kateryna Yu.
Keywords: принцип розумності
строк розгляду
суд
справа
Abstract: Ефективне та справедливе правосуддя неможливе без певних пра- вил його здійснення. Одним із принципів, що впливає на оператив- ний захист прав у судовому порядку, є принцип розумності строків розгляду справи судом. Так, важливість цього принципу підтверджу- ється Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція), де зазначається, що кожен має право на справед- ливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного стро- ку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Виходячи з суті наведеної норми, можна відзначити, що принцип розумності строків є скла- довою основоположного права на справедливий суд й, відповідно, є неможливим без нього, що підтверджується численними рішеннями Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ).
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31062
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-21.pdf265.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.