Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31010
Title: Гудвіл як нематеріальний актив: обліковий та економічний аспекти
Authors: Гусєв, А. О.
Citation: Збір. тез доп. студ., аспір. та здобув. – учасн. 76-ї звіт. конф. Одеського нац. ун-ту імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 26-28 квіт. 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2021.
Issue Date: 2021
metadata.dc.contributor.advisor: Масіна, Людмила Олександрівна
Масина, Людмила Александровна
Masina, Liudmyla O.
Keywords: нематеріальний актив
підприємство
фінансово-економічний стан
Abstract: Досліджувана тема є актуальною, оскільки в умовах сучасної ринкової економіки ділова репутація суттєво впливає на фінансово-економічний стан підприємства. Гудвіл є одним з показників рівня ділової репутації підприємства у грошовому вимірнику. Дослідження економічної сутності гудвілу як нематеріального активу підприємства, а також основних засад його відображення у бухгалтерському обліку поставлено за мету в даних тезах.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31010
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168-170.pdf561.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.