Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30942
Title: Публічне адміністрування, адміністративний розсуд і юридична деонтологія: взаємозумовленість та точки дотику
Authors: Шувалов, В. О.
Citation: Збір. тез доп. студ., аспір. та здобув. – учасн. 76-ї звіт. конф. Одеського нац. ун-ту імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 26-28 квіт. 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2021.
Issue Date: 2021
metadata.dc.contributor.advisor: Білик, Павло Петрович
Билык, Павел Петрович
Bilyk, Pavlo P.
Keywords: адміністрування
адміністративний розсуд
юридична деонтологія
Abstract: Мабуть, скільки існує держава, як інструмент задоволення потреб та інтересів територіально-організованого населення, стільки думки науковців та практиків управлінської сфери зосереджені на пошуку оптимальної моделі побудови органів та засобів їх діяльності, яка б найповніше відповідала соціальній ролі та призначенню держави – створити за допомогою владних структур такого середовища для своїх громадян, де вони могли б задовольняти власні потреби та інтереси найповніше та безпечніше один стосовно одного і реалізовувати права і свободи найбезперешкоднішим чином. Створення таких умов, про які йдеться, в державно-організованому суспільстві здійснюється через механізм, який попередньо можна позначити, як державне управління.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30942
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-19.pdf563.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.