Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3083
Title: Проблеми кваліфікації злочинів,які мають ознаки множинності
Other Titles: Проблемы квалификации преступлений,которые имеют признаки множественности
Authors: Шевчук, Василь Миколайович
Шевчук, Василий Николаевич
Citation: Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State
Issue Date: 2008
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: кваліфікація злочинів
множинність злочинів
повторність злочинів
сукупність злочинів
рецидив злочинів
кваліфікована повторність
спеціальний рецидив
квалификация преступлений
множественность преступлений
повторность преступлений
совокупность преступлений
рецидив преступлений
квалифицированная повторность
специальный рецидив
Series/Report no.: ;Вип. 10.
Abstract: У статті досліджені загальні положення кваліфікації злочинів, вчинених за умов наявності ознак множинності. Здійснено намагання систематизації злочинних діянь, передбачених Кримінальним кодексом України (далі – КК), що містять кваліфікований склад злочину з ознаками повторності та рецидиву, розглянуті окремо їх види.
В статье проведен анализ проблем квалификации преступлений при условии наличия признаков множественности. Предлагается авторское видение систематизации на группы преступлений, которые содержат признаки множественности, представленной в виде таблиц.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3083
Appears in Collections:Правова держава

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2008_10.246-259pdf+.pdf110.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.