Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30737
Title: Сучасний філософський інструментарій досліджень історичної пам’яті
Authors: Довгополова, Оксана Андріївна
Довгополова, Оксана Андреевна
Dovhopolova, Oksana A.
Citation: Сучасний філософський інструментарій досліджень історичної пам’яті : методичні вказівки з вибіркового курсу для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 033 Філософія / О. А. Довгополова. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 36 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: філософський інструментарій
дослідження
історична пам’ять
свідомість
Моріс Гальбвакс
французька традиція memory studies
тоталітарне минуле
Алейди Ассман
Abstract: Запропоновані методичні вказівки, фактично, є коротким викладом змісту дисципліни «Сучасний філософський інструментарій досліджень історичної пам’яті», яку викладають здобувачам третього освітньо- наукового рівня вищої освіти спеціальності 033 Філософія в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Методичні вказівки відповідають навчальній програмі дисципліни «Сучасний філософський інструментарій досліджень історичної пам’яті», яка, у свою чергу, складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктор філософії спеціальності 033 Філософія. Мета навчальної дисципліни «Сучасний філософський інструментарій досліджень історичної пам’яті»: практичне освоєння методик визначення типу історичної свідомості тої чи іншої спільноти; оволодіння основною термінологією з сучасної філософії історії. Завдання навчальної дисципліни «Сучасний філософський інструментарій досліджень історичної пам’яті»: формування компетентностей для практичного застосування методик вивчення історичної свідомості.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30737
Other Identifiers: УДК 930.1
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
instrumentarii.pdf438.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.