Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30483
Title: Фразеологічний словник російських говірок Одещини
Other Titles: Фразеологический словарь русских говоров Одесщины
Authors: Арефьєва, Наталія Георгіївна
Arefieva, Natalia G.
Арефьева, Наталья Георгиевна
Citation: Фразеологічний словник російських говірок Одещини. - Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2020. 236 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: російські говірки
Одещина
культура
фольклор
звичаї
обряди
традиції
Abstract: Російські говірки Одещини, що протягом довготривалого часу перебувають у тісному сусідстві з українською, болгарською, молдавською, гагаузькою, румунською та німецькою мовами, є унікальним мовним і культурним явищем, яке привертає увагу дослідників вже не одне десятиріччя не тільки своєрідністю та виразністю мовних засобів, але й самобутністю культурних традицій, фактів та уявлень, сягаючих своїм корінням сивої давнини. Майже двохсотлітнє і більше (у старообрядців) функціонування говірок у відриві від материнських, південноросійських за своїм походженням, переважно курсько-орловських, компактне проживання діалектоносіїв (в Одеській області розташовано близько 40 російських поселень, заснованих 200 і більше років тому) багато в чому зумовили стійкість, збереження не лише великої кількості лексем, але й сталих сполучень, що фіксують факти матеріальної й духовної культури та походять від фольклору, звичаїв, обрядів, традицій, які складалися і розвивалися у росіян протягом століть. З іншого боку, полікультурне й полілінгвальне оточення, тісні багаторічні контакти із сусідами – болгарами, молдаванами, німцями, румунами, гагаузами і насамперед, звичайно, з українцями – зумовили чималу кількість запозичень, як лексичних, так і фразеологічних. У цьому ключі не можна не погодитись зі словами одеської дослідниці-діалектолога, авторки унікального навчального посібника «Лексика російських переселенських говірок Одеської області, що функціонують у різномовному оточенні» Л. Ф. Бараннік, яка писала: «Російські острівні говірки Півдня України, безсумнівно, є феноменальними в лінгвістичному, етнографічному, культурологічному сенсі. Це справді цікава жива дослідницька мовна лабораторія як для лінгвістів, так і для істориків, етнографів, культурологів, фольклористів» (переклад наш – Н. А.) [Баранник 2015, с. 35]. Російські говірки Одещини є унікальним об’єктом для вивчення та реконструкції не тільки регіональної, загальнонаціональної, а й міжнаціональної картини світу.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30483
ISBN: 978-617-689-365-3
Other Identifiers: УДК 811.161.1’373.7’282.2(477.74)(038)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ІМО

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
slovnik.pdf2.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.