Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30445
Title: Прикладне ерозієзнавство
Authors: Світличний, Олександр Олексійович
П'яткова, Алла Вікторівна
Светличный, Александр Алексеевич
Svitlychnyi, Oleksandr O.
Пяткова, Алла Викторовна
Piatkova, Alla V.
Citation: Прикладне ерозієзнавство : навч. посіб. . – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 136 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: ерозієзнавство
ерозія
водна ерозія
вітрова ерозія (дефляція)
геологічна ерозія
нормальна ерозія
прискорена (антропогенна) ерозія
класифікація видів ерозії
грунт
дослідження ерозійних процесів
ерозійна небезпека земель
землеробство
Abstract: Ерозієзнавство – це міждисциплінарна наукова дисципліна, метою якої є поглиблене вивчення закономірностей формування, кількісної оцінки і прогнозу ерозійних процесів у різних природно-господарських умовах, а також принципів і методів оптимізації використання ерозійно-небезпечних земель. Основними завданнями вивчення ерозієзнавства є: ― вивчити визначення понять «ерозія», «водна ерозія», «вітрова ерозія (дефляція)», «геологічна ерозія», «нормальна ерозія» і «прискорена (антропогенна) ерозія» та існуючі класифікації видів ерозії ґрунтів; ― ознайомитися з розповсюдженням водної ерозії ґрунтів у світі і в Україні, та багатобічною шкодою від її діяльності; ― розглянути польові та лабораторні методи дослідження ерозійних процесів; ― розглянути закономірності формування і фактори водної ерозії; ― вивчити принципи і методи кількісної оцінки і прогнозу ерозійної небезпеки земель, у тому числі з використанням сучасних інформаційних і геоінформаційних технологій; ― ознайомитися з існуючою практикою боротьби з водною ерозією з використанням організаційно-господарських, агромеліоративних, лісомеліоративних і гідромеліоративних заходів і їх комплексів; ― вивчити підходи та методи оптимізації використання ерозійно-небезпечних земель; ― розглянути принципи і методи обгрунтування ґрунтозахисних систем землеробства.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30445
ISBN: 978-617-689-401-8
Other Identifiers: УДК 911:551.311.21.013(087.5)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці РЦІМПСЕД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
erozia.pdf6.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.