Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30435
Title: Анатомія людини : Навчальний наочний посібник. Змістові модулі І, ІІ. Вступ до анатомії. Опорно-руховий апарат. Спланхнологія
Authors: Гладкій, Тетяна Володимирівна
Макаренко, Ольга Анатоліївна
Кириленко, Наталія Анатоліївна
Майкова, Ганна Вікторівна
Коломійчук, Тетяна Вікторівна
Гладкий, Татьяна Владимировна
Макаренко, Ольга Анатольевна
Кириленко, Наталия Анатольевна
Майкова, Анна Викторовна
Коломийчук, Татьяна Викторовна
Gladkii, Tetiana V.
Makarenko, Olha A.
Kyrylenko, Natalia A.
Maikova, Ganna V.
Kolomiichuk, Tetiana V.
Citation: Анатомія людини : Навчальний наочний посібник. Змістові модулі І, ІІ. Вступ до анатомії. Опорно-руховий апарат. Спланхнологія. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 120 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: анатомія
остеологія
міологія
синдесмологія
спланхнологія
Abstract: Анатомія людини є фундаментальною теоретичною дисципліною, яка закладає основи медико-біологічної підготовки. Вона є базою для подальшого вивчення фізіології, біохімії, біомеханіки, патофізіології та інших дисциплін. Студенти за короткий час повинні запам’ятати велику кількість анатомічних термінів українською та латинською мовами, зрозуміти та завчити особливості будови анатомічних структур. Процес вивчення анатомії людини, що насичений великою кількістю фактичного матеріалу, звісно, не легкій, але надзвичайно необхідний для подальшого вивчення медичних дисциплін. Навчальний наочний посібник з «Анатомії людини» – це навчальне видання, що сприяє самостійній роботі студента при освоєнні навчальної дисципліни в аудиторії і вдома, сприяє визначенню обсягу матеріалу за кожною темою заняття і вказує, на яких основних питаннях необхідно загострити увагу при підготовці в процесі навчання. Посібник підготовлено відповідно до вимог навчальної програми з анатомії людини. Цей збірник складається з двох частин: «Вступ до анатомії. Опорно-руховий апарат. Спланхнологія (вчення про нутрощі)» і «Анатомія судинної системи. Неврологія. Естезіологія». Мета навчального наочного посібника — допомогти студентам засвоїти теоретичний курс анатомії людини, закріпити знання, набуті на лекціях. Основним змістом навчального наочного посібника є зображення, що унаочнюють предмет навчальної дисципліни. Ілюстрації, які використані в посібнику, взяті для навчальних цілей з джерел загального доступу. Наприкінці кожної теми поряд з анатомічними термінами українською мовою, наводяться латинські терміни відповідно до Міжнародної анатомічної номенклатури (2003). Приводиться перелік питань для підготовки студентів до модульного контролю, перелік практичних навичок, які має набути студент після проходження практичних занять з даного модуля, а також тестові завдання до кожного змістового модуля.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30435
ISBN: 978-617-689-399-8
Other Identifiers: УДК 611:
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
anat_lud_1_2.pdf9.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.