Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30433
Title: Історія фармації
Authors: Кобернік, Альона Олександрівна
Грицук, О. І.
Еберле, Л. В.
Радаєва, Ірина Миколаївна
Kobernik, Alona O.
Коберник, Алёна Александровна
Radaieva, Iryna M.
Радаева, Ирина Николаевна
Citation: Історія фармації : курс лекцій з дисципліни «Вступ у фар- мацію» для студ. І курсу ден. та заочн. форм навч. спец. 226 – «Фармація. Промислова фармація» ф-ту хімії та фармації. – Одеса : Фенікс 2021. – 120 с.
Issue Date: 2021
Keywords: дисципліна «Вступ до фармації»
спеціальность 226 «Фармація. Промислова фармація»
історичний шлях розвиток фармації і аптечної справи
історія фармацевтичної науки та практики
санітарно-протиепідемічний режим виробничого відділу аптеки
виробнича діяльность аптек
Abstract: Дисципліна «Вступ до фармації» відноситься до циклу обов’яз- кових дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеці- альності 226 «Фармація. Промислова фармація». Дисципліна базується на вивченні загальної історії, хімії, біоло- гії та фізики під час середньоосвітньої підготовки й інтегрується з та- кими дисциплінами навчального плану, як історія та культура України, загальна та неорганічна хімія, біологія з основами генетики. Дисципліна є підґрунтям вивчення етики та деонтології у фарма- ції, аптечної технології ліків, фармакології, фармакогнозії, промисло- вої технології лікарських засобів, організації та економіки фармації, медичного та фармацевтичного товарознавства, належних практик у фармації, фармацевтичної хімії, менеджменту та маркетингу у фар- мації, стандартизації лікарських засобів, що передбачає інтеграцію викладання з вище зазначеними дисциплінами та формування умінь застосувати знання в процесі подальшого навчання і у професійній діяльності.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30433
ISBN: 978-966-928-623-9
Other Identifiers: УДК 016:615.1(091)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
istorija_farmacii.pdf616.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.