Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30120
Title: Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки (1871 – 1918 рр.)
Authors: Ковальська, Марина Сергіївна
Kovalska, Maryna S.
Ковальская, Марина Сергеевна
Citation: Ковальська М. С. Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки (1871 – 1918 рр.) : метод. вказівки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ф-ту історії та філософії / М. С. Ковальська ; відп. ред. І. С. Грєбцова. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2020. – 32 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: країни Західної Європи та Північної Америки в 1871-1900 рр
країни Західної Європи та Північної Америки в 1901-1918 рр
зміст навчальної дисципліни
індивідуальна навчально-дослідницька робота студентів
тематика практичних занять
Abstract: Методичні рекомендації спрямовані на вдосконалення ефективності підготовки студентів-істориків до практичних занять з навчальної дисципліни «Нова історія» (другий період, 1871-1918 рр.). Видання містить короткі дані про сутність предмету, що вивчається, детальний розгляд особливостей опанування матеріалом до кожного практичного заняття, загальний список рекомендованих джерел та літератури. Рекомендації адресовані студентам факультету історії та філософії.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30120
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nova_history+.pdf539.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.