Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30071
Title: Муніципально-правовий статус іноземців в Україні
Authors: Левенець, Анжела Вікторівна
Левенец, Анжела Викторовна
Levenets, Anzhela V.
Citation: Левенець А. В. Муніципально-правовий статус іноземців в Україні : дис. … канд. юрид.. наук: спец. 12.00.02 – конституционное право; муниципальное право.. / А. В. Левенець – Харків, 2017. – 216 с.
Issue Date: 2017
Keywords: іноземець
іноземний громадянин
іммігрант
муніципально-правовий статус
член територіальної громади
міграційна політика
міжнародно-правові стандарти прав іноземців
постійне проживання
конституційні права та свободи іноземців
муніципальні права та свободи іноземців
статутна нормотворчість
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право, муніципальне право. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2017. У дисертації висвітлюються основні складові елементи муніципально-правового статусу іноземців в Україні, правові підстави для входження іноземців, які постійно проживають на території України, до складу територіальних громад, нормативно-правове регулювання їх прав, свобод та обов’язків. В роботі розглядаються міжнародно-правові стандарти прав іноземців в місцевому самоврядуванні, аналізуються механізми їх імплементації в національне законодавство, досліджуються найбільш вдалі практики наділення іноземців політичними правами на місцевому рівні. Доведено важливість здійснення комплексної виваженої міграційної політики як складової частини вдосконалення муніципально-правового статусу іноземців, також проаналізовано роль органів державної влади та органів місцевого самоврядування у формуванні цього статусу, окремо розглядаються питання статутної нормотворчості в галузі муніципального статусу іноземців.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30071
Other Identifiers: УДК 342.717.477
Appears in Collections:Дисертації ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
дис_Левенець.pdf1.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.