Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30013
Title: Когнітивна лінгвістика
Authors: Яроцька, Галина Сергіївна
Яроцкая, Галина Сергеевна
Yarotska, Galyna S.
Citation: Когнітивна лінгвістика : метод. рекомендації та матеріали до практичних занять для студентів спеціальності «прикладна лінгвістика». – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 30 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: когнітивна лінгвістика
прикладна лінгвістика
семантико-когнітивний аналіз
категоріально-термінологічний апарат
Abstract: Предмет “Когнітивна лінгвістика” викладається на ІІІ курсі спеціальності «прикладна лінгвістика». Він має тісний зв’язок з курсами «Сучасна українська мова», «Загальна та прикладна семантика», «Основи прикладної лінгвістики», «Семіотика» та «Психолінгвістика». Оволодіння змістом цього курсу є теоретичною базою для спеціалізації в галузі нових мовленнєвих технологій, соціальної комунікації, автоматичної обробки природної мови. Мета дисципліни полягає в наданні систематизованого уявлення про особливості процесів кодування й декодування інформації засобами мови та засвоєнню методики проведення когнітивного аналізу мовленнєвих текстів та концептів. Основні завдання курсу: 1. Ознайомити студентів із: 1) історією виникнення й розвитку когнітивної лінгвістики як науки; 2) основними категоріями і постулатами когнітивної лінгвістики; 3) основними методиками і прийомами семантико-когнітивного аналізу; 2. Навчити: 1) володінню категоріально-термінологічним апаратом когнітивної лінгвістики; 2) аналізувати системні утворення у лексиці (синонімію, антонімію, полісемію) у когнітивному аспекті, 3) проводити когнітивно-семантичний аналіз висловлювань; 4) проводити семантико-когнітивний аналіз концептів різного типу; 5) застосовувати теоретичні знання під час аналізу проблем взаємозв’язку мови, свідомості та мислення; 6) застосовувати одержані знання у своїй подальшій науково-дослідницькій діяльності.
Доступ діє на теріторії ОНУ ім. І. І. Мечнікова та в електронних читальних залах Наукової бібліотеки ОНУ.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30013
http://lib.onu.edu.ua/forcamp/REPOSITORY/lingvistika.pdf
Other Identifiers: УДК 81.33
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФФ

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.