Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30012
Title: Загальна та прикладна семантика
Authors: Яроцька, Галина Сергіївна
Яроцкая, Галина Сергеевна
Yarotska, Galyna S.
Citation: Загальна та прикладна семантика : методичні рекомендації та матеріали до практичних занять з курсу для студентів спеціальності «прикладна лінгвістика». – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 34 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: загальна семантика
прикладна семантика
теоретична фонетика
теоретична граматика
лексикологія
систематизоване уявлення
Abstract: Предмет “Загальна та прикладна семантика” викладається на ІІ курсі. Він має тісний зв’язок з курсами “Основи прикладної лінгвістики”, ”Семіотика”, “Психолінгвістика” та “Лексикологія української мови”. Базовими знаннями для вивчення цього предмету є весь блок мовознавчих дисциплін бакалаврату: теоретична фонетика, теоретична граматика, лексикологія, стилістика та історія української та англійської мов. Водночас, ця дисципліна інкорпорує наявні знання про кожен окремий рівень у динамічну системну модель прикладного спрямування, яка дозволяє зрозуміти природу мови як інструменту ментальної системи, а також демонструє міждисциплінарні зв’язки мовознавства з усіма сферами наукового пошуку. Оволодіння змістом цього курсу є теоретичною базою для спеціалізації у галузі прикладної лінгвістики, нових мовленнєвих технологій, соціальної комунікації, автоматичної обробки природної мови. Мета дисципліни полягає у вивченні способів кодування й декодування інформації засобами мови. Основні завдання курсу: 1. Навчити студентів аналізувати інформацію, закодовану мовними засобами, її типи й внутрішню структуру. 2. Дати систематизоване уявлення про правила поєднання одних фрагментів з іншими при побудові та інтерпретації цілісних повідомлень.
Доступ діє на теріторії ОНУ ім. І. І. Мечнікова та в електронних читальних залах Наукової бібліотеки ОНУ.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30012
http://lib.onu.edu.ua/forcamp/REPOSITORY/semantics.pdf
Other Identifiers: УДК 81.37
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФФ

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.