Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30002
Title: Театрознавство як наука
Authors: Наконечна, Оксана Василівна
Наконечная, Оксана Васильевна
Nakonechna, Oksana V.
Білянська, Олена Юріївна
Citation: Театрознавство як наука : методичні вказівки з нормативного курсу для студентів першого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 034 «Культурологія». – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – 32 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: театрознавство
культурологія
художня культура
театрознавчі феномени
театральний твір
театральна семіологія
театральна антропологія
основи театральної критики
театрально-критичний відгук
театральна рецензія
Abstract: Запропоновані методичні вказівки присвячені курсу «Театрознавство як наука», що є однією з дисциплін театральної спрямованості та вивчається студентами спеціальності 034 «Культурологія» першого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання. Він спирається на знання, отримані студентами при вивченні дисциплін «Основи акторської майстерності», «Історія театру», «Риторика», «Основи режисури та сценарної майстерності», «Культурологія як наука», «Загальна психологія», «Організація та методика проведення рекламних компаній», «Організація та методика проведення шоу-проектів». Цей курс являє собою одну з нормативних професійно-орієнтованих навчальних дисциплін для студентів гуманітарної спеціальності, зокрема, культурологічної спеціалізації. Курс «Театрознавство як наука» розраховується на одержання теоретичних знань та практичних навичок з аналізу театральних феноменів. Теоретичну основу курсу складають вчення вітчизняних та зарубіжних теоретиків та практиків театральної справи, як-от: Леся Курбаса, В. Василька, М. Євреїнова, М. Кагана, Н. Корнієнко, В. Пацунова, К. Станіславського, М. Чехова тощо. Також при укладанні курсу застосовані результати дисертаційного дослідження одної з авторок – О. Наконечної «Детермінанти художнього образу в контексті театральної культури». Курс передбачає 30 лекційних годин та 60 годин для самостійної роботи студентів на денному відділенні, і, відповідно, 12 лекційних та 78 годин для самостійної роботи – при навчанні на заочному відділенні. МЕТА навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних понять та практичних навичок з теорії театру.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/30002
Other Identifiers: УДК 792.028 (075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teatroznavstvo.pdf354.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.