Останні додані

 • Одеський період життя та наукової діяльності професора І.У. Палімпсестова 

  Попельницька, Наталія Олександрівна; Тригуб, Валентина Іванівна (2018)
  Українська ґрунтознавча наука багата іменами визначних вчених, які зробили неоціненний внесок у її розвиток, проте є маловідомими широкому колу вітчизняних науковців
 • Зміни інтенсивності водної ерозії ґрунтів у зв’язку зі змінами клімату 

  Світличний, Олександр Олексійович (2018)
  Сучасні зміни клімату в останні десятиліття і наявні прогнози клімату до кінця ХХІ століття свідчать про значну зміну як термічного режиму, так і режиму режиму атмосферних опадів в межах території України. У наявності ...
 • Геоінформаційне моделювання ерозійних втрат ґрунту як важлива ланка облаштування ерозійно-небезпечних ландшафтів 

  П'яткова, Алла Вікторівна (2018)
  В умовах інтенсивного сільськогосподарського використання найродючіші ґрунти лісостепової та степової зон України зазнають невпинної деградації, що у більшості випадків пов’язано з неефективним керуванням земельними ресурсами ...
 • Фтор в системі «ґрунт – лізиметричні води» 

  Тригуб, Валентина Іванівна (2018)
  Фтор належить до елементів першого класу небезпеки. Фітотоксичність його сполук визначається як екологічними, так і біологічними чинниками та фізико-хімічними властивостями самого мікроелемента. Наслідки від фторного ...
 • Сучасні тенденції постіригаційної еволюції чорноземів масивів зрошення одещини 

  Біланчин, Ярослав Михайлович; Тортик, Микола Йосипович; Цуркан, Оксана Іванівна; Буяновський, Андрій Олександрович; Тригуб, Валентина Іванівна; Яременко, М. С. (Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 2. Меліорація, рекультивація, охорона ґрунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія ґрунтів, органічне землеробство. Харків: ПП «Стиль-Іздат», 2018. 340 с. = Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. Special Edition. Book 2. Melioration, Land reclamation, Soil conservation, Agrochemistry, Humus state, Soil biology, Organic farming. Kharkiv: PE «Style-Izdat», 2018. 340 p., 2018)
  За період 1965-1990-х років площа зрошення на Одещині, переважно чорноземів південних і чорноземів звичайних, збільшилась з 31,5 до 244 тис. га і сягнула 9 % загальної площі сільськогосподарських угідь області. Поливи в ...
 • Ґрунтово-земельні ресурси в межах басейну Куяльницького лиману: минуле та сьогодення 

  Буяновський, Андрій Олександрович; Біланчин, Ярослав Михайлович; Тортик, Микола Йосипович; Адобовська, Марія Володимирівна; Задорожній, І. В. (2018)
  Останні два десятиріччя Куяльницький лиман (Кл) катастрофічно усихає-міліє, швидко втрачаючи здатність до відновлення природного ресурсного потенціалу. Серед головних причин обміління – глобальні зміни клімату (потепління ...
 • Система еталонних ґрунтів для степової зони 

  Красєха, Єрофій Никифорович (2018)
  В Україні та за її межами давно обговорюється питання про створення Червоної книги ґрунтів. Особливо гостро ця проблема стоїть для степової зони в зв’язку з суцільним сільськогосподарським освоєнням території і майже повною ...
 • Ґрунтотворення і ґрунти та ландшафти вірогідного майбуття острова Зміїний 

  Біланчин, Ярослав Михайлович; Буяновський, Андрій Олександрович; Леонідова, І. В. (2018)
  Загальновідомо, що ґрунт – це дзеркало ландшафту території, функція її ландшафтно-екологічних умов і результат певного процесу ґрунтотворення. І пізнання особливостей і тенденцій процесу ґенези ґрунтів та зміни показників ...
 • Географо-генетичні особливості ґрунтотворення на острові Зміїний 

  Леонідова, Ірина Вікторівна; Біланчин, Ярослав Михайлович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Висвітлено результати дослідження процесів ґрунтотворення на о. Зміїний, їхніх географо-генетичних особливостей та сучасних тенденцій. Встановлено загальну схему і стадійність ґрунтотворення на щільних породах острова. ...
 • Чорноземи масивів зрошення Одещини 

  Красєха, Єрофій Никифорович; Біланчин, Ярослав Михайлович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Висвітлено матеріали багаторічного дослідження ґрунтоутворювальних процесів у чорноземах масивів зрошення Одещини як в умовах зрошення дощуванням, затопленням під культуру рису та краплинного способу поливу, так і припинення ...
 • The Black Sea Flood Question: Changes in Coastline, Climate, and Human Settlement 

  Yanko-Hombach, Valentyna V.; Gilbert, Allan S.; Panin, Nicolae; Dolukhanov, Pavel M. (2007)
  A lengthy book does not need a lengthy preface, so these opening words will convey only some essential matters, including the circumstances that led to the present publication, some of the background to the research it ...
 • Фізична географія в Одеському університеті (до 150-річчя заснування кафедри) 

  Шуйский, Юрий Дмитриевич (2015)
  У травні 2015 р. виповнилося 150 років з часу заснування кафедри фізичної географії та природокористування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова [4]. За цей час змінювалися її назви та пріоритетні ...
 • Высшее образование в Украине: состояние, проблемы, перспективы 

  Шуйский, Юрий Дмитриевич (2012)
  – Для начала охарактеризуйте состояние образования в Украине на сегодняшний день. Прежде чем ответить на этот вопрос, я хотел бы отметить, что образование необходимо делить на отдельные отрасли. А это, соответственно, ...
 • Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології в Україні 

  Палієнко, В. П.; Бортник, С. Ю.; Вахрушев, Б. О.; Кравчук, Я. С.; Черваньов, І. Г.; Шуйський, Юрій Дмитрович; Палиенко, В. П.; Бортник, С. Ю.; Вахрушев, Б. А.; Кравчук, Я. С.; Черванев, И. Г.; Шуйский, Юрий Дмитриевич; Palienko, V.; Bortnik, S.; Kravchuk, Ya.; Chervanev, I.; Shuiskyi, Yurii D. (2012)
  Освещено современное состояние геоморфологической науки в Украине, которая развивалась благодаря деятельности сформировавшихся научных школ (Института географии НАНУ, Киевского, Львовского, Таврического, Харьковского, Одесского ...
 • The rate of recolonization in the Mediterranean Sea following the termination of the S1-sapropel ecological crisis 

  Yanko-Hombach, Valentyna V.; Kronfeld, Joel; Flexer, Akiva (1992)
  Mediterranean sapropels are relics of the anaxic conditiow that rleliterowly affected the marine fauna. Following the last sapropel event, 51, recolonization conrmenced, with a reintroduction of marine species fi'om the ...
 • Controversy over Noah's Flood in the Black Sea: Geological and foraminiferal evidence from the shelf 

  Yanko-Hombach, Valentyna V. (2007)
  This paper reviews the geological and foraminiferal evidence collected during the course of extensive paleoceanographic and geological studies in the Black Sea, conducted largely by Eastern European scientists since 1970. ...
 • Effects of marine pollution on benthic Foraminifera 

  Yanko-Hombach, Valentyna V.; Arnold, Anthony J.; Parker, William C. (1999)
  Population growth and the resultant acceleration of domestic, municipal, industrial, agricultural, and recreational activity are the primary causes of anthropogenic pollution of the marine realm (Norse, 1993). Such ...
 • Benthic foraminifera indicate environmental stress from river discharge to marine ecosystems: Example from the Black Sea 

  Yanko-Hombach, Valentyna V.; Kondariuk, Tetiana O.; Motnenko, Irena (2017)
  The focus of this research was to investigate how the Danube River discharge influences environmental conditions and benthic ecosystems on the Black Sea shelf using foraminifera to delineate affected areas. Specific ...
 • Evolution of the Ponto-Caspian region during last 800 ka: evidence from benthic foraminifera. 

  Yanko-Hombach, Valentyna V. (2007)
  This paper provides an overview of the Late Quaternary (last 800 ka) stratigraphy and palaeoceanography of the Pontic region based on the taxonomy, ecology, and spatialtemporal migration of benthic foraminifera, supplemented ...
 • Transformation of the Neoeuxinian lake into the Black Sea: Evidence from benthic foraminifera 

  Yanko-Hombach, Valentyna V. (2006)
  This paper is focused on the reconstruction of the Black Sea level and salinity since the Last Glacial Maximum (LGM) using benthic foraminifera as the main tool (Yanko-Hombach, 2006).

View more