Recent Submissions

 • Формування туристичного образу Одеського регіону на прикладі одеських катакомб 

  Яворська, Вікторія Володимирівна (2017)
  Вивчення туристичного образу території визначається важливою роллю, яку грають уявлення та асоціації в територіальній організації туристичної діяльності. Уявлення про навколишній простір формуються в процесі надбання людиною ...
 • Троглобионтная фауна одесских катакомб: история изучения и новые находки 

  Ковтун, Олег Алексеевич (2017)
  Подземные сооружения, карстовые пещеры и катакомбы давно привлекают внимание как спелеотуристов, так и ученых различных специальностей, в том числе биологов. Во многих странах для изучения животного мира подземных ...
 • Использование подземных сооружений Одессы для создания геологического учебно-научного полигона Одесского национального университета имени И. И. Мечникова 

  Козлова, Татьяна Витальевна; Кадурин, Сергей Владимирович (2017)
  Учебные и производственные практики являются важной и неотъемлемой частью при подготовке специалистов геологов. Практика осуществляется в целях формирования и закрепления профессиональных знаний, умений и навыков, полученных ...
 • Использование подземных сооружений Одессы для изучения режима подземных вод 

  Черкез, Евгений Анатольевич; Мединец, Сергей Владимирович; Светличный, Сергей Владимирович (2017)
  Особенностью территории г. Одессы является чрезвычайно активное развитие инженерно-геологических процессов, связанных с воздействием человека на геологическую среду. Некоторые из этих процессов, например, оползни, эрозия, ...
 • Динамика рельефа дна при эксплуатации буны 

  Муркалов, Александр Борисович; Murkalov, Oleksandr B. (2018)
  Берега Одесского залива в настоящее время представляют собой чередование гидротехнических сооружений, аккумулятивных и абразионно-оползневых участков. На мысе Северный Одесский построен яхт-клуб, южнее сооружена буна и ...
 • Оцінка сприятливості території Одеської області для розміщення полігонів твердих побутових відходів 

  Сафранов, Т. А.; Черкез, Євген Анатолійович; Шаталін, С. М.; Safranov, T. A.; Shatalin, S. M.; Cherkez, Yevgen A. (2018)
  Обґрунтування місць можливого розміщення сучасних міжрайонних полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) на території Одеської області є актуальною задачею забезпе-чення екологічної безпеки і сталого розвитку регіону. Метою ...
 • Гидрогеологические условия и локальная сейсмическая опасность территорий (на примере г.Одессы) 

  Черкез, Евгений Анатольевич; Козлова, Татьяна Витальевна (2018)
  Геологическая среда (геосреда) городов как динамическая подсистема включает в себя множество взаимосвязанных элементов, таких как почвы, горные породы, подземные воды и др. В их взаимодействии проявляется широкий спектр ...
 • Передумови розвитку німецького етнічного туризму в Одеському регіоні 

  Приходько, З. В.; Хомутов, Вiктор Анатолiйович (2018)
  Туризм в Одеській області давно вже визначений як один з пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку. Проте для того, щоб Одещина могла добре заробляти на туризмі, потрібно використовувати культурний потенціал ...
 • Основні напрями розвитку туризму в Українському Придунав’ї 

  Тодоров, В'ячеслав Іванович; Хомутов, Вiктор Анатолiйович; Todorov, Vyacheslav I.; Khomutov, Viktor A. (2018)
  Розглянуто забезпеченість рекреаційно-туристичними ресурсами південно-західної частини Одеської області – Українського Придунав’я. Мета роботи полягає в обґрунтуван-ні основних напрямів розвитку туризму у названому регіоні. ...
 • Екологічний туризм в українському Придунав’ї 

  Хомутов, Вiктор Анатолiйович; Тодоров, В'ячеслав Іванович (2018)
  Регіони України доволі неоднорідно забезпечені різними природними ресурсами. Зокрема, Одещина відносно бідна на мінеральні природні ресурси. Разом з цим обласний регіон загалом та його південно- західна частина зокрема ...
 • Особливості еволюції вздовжберегової літодинамічної системи «Тендра-Джарилгач» в умовах антропогенного перетворення 

  Давидов, О. В.; Котовський, І. М.; Роскос, Н. А.; Зінченко, М. О.; Davydov, O. V.; Kotovskiy, I. M.; Roskos, N. A.; Zinchenko, M. A. (2018)
  У процесі написання статті досліджено вздовжберегові літодинамічні системи, які поширені в межах берегової зони України, серед яких найбільш специфічною є «Тендра-Джарилгач». Описано структурні та динамічні зміни, які ...
 • Бібліотечна діяльність у контексті регіонального розвитку 

  Топчієв, Олександр Григорович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
  З часів своєї появи бібліотекам притаманні краєзнавчі функції. Малі й великі, публічні й відомчі бібліотеки завжди представляють рідний край, свій регіон, свої міста у зібраннях масових та наукових видань, літературних ...
 • Оформлення та представлення до захисту курсової і дипломних робіт 

  Біланчин, Ярослав Михайлович; Буяновський, Андрій Олександрович; Тортик, Микола Йосипович; Тригуб, Валентина Іванівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Запропоноване навчально-методичне видання містить вказівки і рекомендації з виконання курсової і дипломних робіт, їх оформлення та представлення до захисту. Висвітлено основні вимоги до курсової і дипломних робіт, їх ...
 • The development of tourism in the zone of influence of international transport corridors in the Ukrainian Black Sea Region 

  Sych, Vitalii A.; Nikolaieva, Olena I.; Сич, Віталій Андрійович; Ніколаєва, Олена Іванівна (2016)
  The article is devoted to transport infrastructure characteristic of Ukrainian Black Sea region as a component of its tourism potential. The main international highways, which will be held in the region. It was determined ...
 • Концептуальні положення формування таксономічних одиниць територіальної організації суспільства на субрегіональному рівні 

  Коломієць, Катерина Володимирівна; Коломиец, Екатерина Владимировна; Kolomiiets, Kateryna V. (2016)
  Мета. Кожний регіон має свою власну полікомпонентну ієрархічну територіальну організацію суспільства (ТОС). Метою дослідження є розробка багаторівнева таксономії ТОС на субрегіональному рівні. Методика. В основу схеми ...
 • Conceptual components of regionalization and directions for their development 

  Kolomiiets, Kateryna V.; Sych, Vitalii A.; Коломієць, Катерина Володимирівна; Сич, Віталій Андрійович (2017)
  В умовах проголошеного курсу на євроінтеграцію і офіційно введеної у 2001 році Державної регіонально політики, регіоналізація України увійшла до переліку першочергових проблем і в її розробленні провідне місце належить ...
 • Транс'європейська мережа туристичних пішохідних маршрутів 

  Коломієць, Катерина Володимирівна; Сич, Віталій Андрійович; Коломиец, Екатерина Владимировна; Сыч, Виталий Андреевич; Kolomiiets, Kateryna V.; Sych, Vitalii A. (2017)
  Мста статті полягає в дослідженні мережі туристичних пішохідних маршрутів на довгу дистанцію, які проходять черев всі країни Європи. Методичні засади дослідження полягали в синтезі та аналізі зібраного літературного та ...
 • Features of the territorial planning of the sea coastal zone 

  Yavorska, Viktoriia V.; Shashero, Antonina M.; Kolomiiets, Kateryna V.; Nikolaieva, Olena I.; Яворська, Вікторія Володимирівна; Шашеро, Антоніна Миколаївна; Коломієць, Катерина Володимирівна; Ніколаєва, Олена Іванівна; Яворская, Виктория Владимировна; Шашеро, Антонина Николаевна; Коломиец, Екатерина Владимировна; Николаева, Елена Ивановна (2017)
  The coastal zone in Ukraine is likely to undergo the most profound change in the near future. Already more than 65 percent of the Ukrainian Black Sea region population lives within 30 km of the coast. Consequently, unless ...
 • Формирование социально-географического образа региона Украинского Причерноморья 

  Коломиец, Екатерина Владимировна; Сыч, Виталий Андреевич (2013)
  Изучение географических образов в современной географии представляется одним из наиболее востребованных на сегодняшний день направлений. Географический образ - сложная система устойчивых пространственных представлений, ...
 • Екотуристичний маршрут «Заповідне узбережжя одещини» 

  Сич, Віталій Андрійович; Коломієць, Катерина Володимирівна (2014)
  У статті розглянуто екотуристичний маршрут, який пролягає по відносно незайманому узбережжю Чорного моря, в тому числі по території національного природного парку «Тузловські лимани» від курорту Сергіївна до села Приморське ...

View more