Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • Лиманний тип узбережжя Чорного моря як краєзнавчо-туристичний об'єкт 

  Шуйський, Юрій Дмитрович (2016)
  Після руйнації Константинополя хрестоносцями, в XIII віці узбережжя почали колонізувати латиняни - генуезьці, флорентійці, венеціанці. Вони будували невеликі поселення, переважно факторії та торгові центри на берегах моря, ...
 • Odessa catacombs as an integral part of the tourist image of the Black Sea region 

  Yavorska, Viktoriya V.; Sych, Vitaliy A.; Kolomiyets, Kateryna V.; Shashero, Antonina M.; Яворська, Вікторія Володимирівна; Сич, Віталій Андрійович; Коломієць, Катерина Володимирівна; Шашеро, Антоніна Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  The article examines the history of the Odessa catacombs, focuses on the history of research of underground labyrinths, and their gradual transformation from objects of scientific interest to tourist objects. We understand ...
 • Вуглеводневий потенціал Азово-Чорноморського басейну 

  Бондар, Олександр Ростиславович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Забезпечення нафтою і газом — одна з найгостріших проблем сучасності. Особливо актуальна вона для України, яка задовольняє себе лише на 25% газом і 18% нафтою. Відтак національний пріоритет — збільшити запаси вуглеводнів, ...
 • Порівняльна характеристика донних відкладів Куяльницького та Хаджибейського лиманів 

  Білоус, Олександр Анатолійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  В останні десятиліття інтерес до лиманів північного Причорномор'я багаторазово зріс .І пов'язано це в першу чергу з природніми змінами в розвитку лиманів. Так і з інтенсивним антропогенним впливом, аж до появи екологічних ...
 • Геологічна будова району Придніпровського лиману північно-східного шельфу Чорного моря 

  Баркар, Юрій Васильович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Випускна кваліфікаційна робота бакалавра присвячена опису геологічної будови та історії геологічного розвитку північно-західного шельфу Чорного моря в межах району Прадніпровського лиману. Матеріалом для роботи послужили ...
 • Гендер. Гендерна політика в Україні 

  Рисич-Іванова, Наталля Василівна (Рисич-Іванова, Н. В.. Гендер. Гендерна політика в Україні = Gender. Gender Policy in Ukraine : дипломна робота магістра / Н. В. Рисич-Іванова ; наук. кер. В. В. Яворська ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Геолого-геогр. ф-т, Каф. економічної та соціальної географії і туризму . – Одеса, 2017 . – 68 с., 2017)
  Гендерну ситуацію в Україні характеризують ряд закономір¬ностей: гендерні диспропорції зростають відповідно до підвищення рівня державного чи господарського управління; гендерні відміни зростають з підвищенням освітньо-к ...
 • Оцінка реакраційних ресурсов північного узбережжя Черного та Азовського морів 

  Маринат, Анастасія Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Ресурсы береговой зоны до настоящего времени оценивались качественно. Количественная оценка отсутствовала, и это не давало возможности сопоставить различные районы и выявить наиболее ценные среди них. На данный момент остро ...
 • Особливості природи Куяльницікого лиману 

  Мадієва, Валерія Михайлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  . Куяльницкий лиман – уникальный водный объект общегосударственного значения, отнесен к категории лечебных, который имеет значительные рекреационные, туристические, бальнеологические, лечебные природные ресурсы, составляют ...
 • Екскурсійний туризм та музейна справа в Одеській області 

  Філозофенко, Євгенія Петрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Актуальність теми дослідження визначається багатьма проблемами, що пов’язані із недосконалістю законодавчої бази в сфері музейної справи, недостатністю експозиційних площ, відсутністю надійної системи обліку і зберіганням ...
 • Фізична географія Чорного моря 

  Алі Ферат Адибеллі (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Физико-географу очень важно знать географию Мирового океана, его структуру, закономерности развития, хозяйственное значение для понимания общих географических законов и закономерностей. Этот материал может излагаться ...
 • Гідрогеологічні умови і характеристика якості питних підземних вод Галицинівського родовища у Жовтневому районі Миколаївської області 

  Касап, Віктор Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  На території Миколаївської області у верхньосарматських відкладах природою створені сприятливі умови для видобутку і промислового використання підземних вод. Водоносний горизонт в верхньосарматських відкладах є головним ...
 • Гідрогеологічні умови і характеристика якості питних підземних вод Знам'янського родовища у Кіровоградській області 

  Бадюк, Анастасія Валеріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Підземні води ділянок Знам’янського родовища використовуються для питного, господарчо-побутового та виробничого водопостачання залізничної станції і населення м. Знам’янка у Кіровоградській області. Підземні води за якістю ...
 • Зміна температури повітря на північному узбережжі Чорного моря протягом ХХ століття 

  Войцеховська, І. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Проблема зміни клімату висунулась в перший ряд глобальних і довгострокових викликів ХХІ століття й пріоритетів міжнародного порядку денного. У науковому відношенні ця проблема являє собою комплексну міждисциплінарну проблему, ...
 • Мінеральні ресурси України 

  Васильєва, Ольга Юріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Наша планета имеет благоприятные условия для развития хозяйства. Для экономки любого государства на нынешнем этапе развития производства особое значение имеют минеральные ресурсы. Они являются основой материального ...
 • Географія природокористування на берегах Причорноморських лиманів 

  Топчу, Олена Іллівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Человек во все периоды своего развития использовал природу и вступал с ней во взаимодействие. Формы и способы этого взаимодействия волновали его всегда и стали одной из важных проблем человечества. Но на различных этапах ...
 • Динаміка рухомих сполук фосфору і калію в грунтах Одещини 

  Станкевич, Ярослав Андрійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  В Україні протягом останніх десятиріч домінує незбалансована дефіцитна система землеробства. Як наслідок, ґрунти втрачають значну частину гумусу, а найродючіші у світі чорноземи перетворюються на ґрунти із середнім рівнем ...
 • Геоморфологічна будова долини річки Барабой (Одеська область) 

  Русєв, Олександр Прокофійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Река Барабой располагается в Беляевском и Овидиопольском районах Одесской области, в междуречье Днестр - Южный Буг. Относится к бассейну Чёрного моря. Долина расположена на Причерноморской низменности, в зоне ковыльно - ...
 • Вплив історичних особливостей заселення та господарського освоєння на формування геодемографічних процесів в регіоні Українське Причорномор'я 

  Яворська, Вікторія Володимирівна (2006)
  Регіон Українського Причорномор'я (УП) є одним з специфічних регіонів України (приморське економіко-географічне положення, історико-географічні особливості заселення краю, своєрідний етнонаціональний склад населення тощо) ...
 • Сутність та особливості соціальної сфери 

  Яворська, Вікторія Володимирівна; Яковлєва, Ю. К. (2009)
  Стан вирішення проблеми. Науковими дослідженнями проблем географічного середовища, соціальної сфери, чинників та територіальних аспектів її розвитку, соціально-економічного розвитку територій займалися О. Алимов, О. Амоша, ...
 • Регіональна демографічна політика: завдання економічної і соціальної географії в її вивченні 

  Яворська, Вікторія Володимирівна; Калетинська, Альона Євгенівна (2009)
  Актуальність и новизна теми: В останнє десятиліття демографічні процеси, які відбуваються в нашій країні, мають чітко виражений негативний характер. Низька народжуваність у сполученні з високою смертністю привели до явищ ...

View more