Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29977
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNyenno, Iryna M.-
dc.contributor.authorSelivanova, Natalia-
dc.contributor.authorKorolenko, Natalya-
dc.contributor.authorTruba, Viacheslav I.-
dc.contributor.authorНєнно, Ірина Михайлівна-
dc.contributor.authorНенно, Ирина Михайловна-
dc.contributor.authorТруба, В'ячеслав Іванович-
dc.contributor.authorТруба, Вячеслав Иванович-
dc.date.accessioned2020-12-21T19:40:00Z-
dc.date.available2020-12-21T19:40:00Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationPolityka Energetyczna – Energy Policy Journaluk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29977-
dc.description.abstractThe article aims to study the determinants of the energy policy implementation process from risks and danger perspectives by building the risk management system model. The research methodology is based on the application of the risk map to the energy policy. Our results confirmed that the risk map could be applied in the energy industry to identify the risks and to implement the energy policy risk management system model which will prevent critical uncertainties and risk structure, identified from the risk map as well as bring the energy industry to the future state by implementing scenarios and strategies, developed by the World Energy Council. The research limitations are that the main limits are concerned with the lack of the evaluation results of the energy policy risks aimed for the system management of the changes which these risks may introduce. No empirical study has been conducted. The application of the risk map is related in a major part to the enterprise level with financial and technical purposes of changes. In the research we made an attempt to develop the managerial recommendations for the regulators on how to make a transitions of risks to opportunities of introducing and managing changes in the framework of the energy policy risk management system model. The originality/ value of the paper consists firstly, in the innovativeness of applying the tool of matrix forecasting to the energy sector; secondly, in providing a supporting tool to policy-makers and managers decisions.uk_UA
dc.description.abstractArtykuł ma na celu zbadanie uwarunkowań procesu realizacji polityki energetycznej z perspektywy ryzyk i zagrożeń dzięki zbudowaniu modelu systemu zarządzania ryzykiem. Metodologia badań opiera się na zastosowaniu mapy ryzyka dla polityki energetycznej. Uzyskane wyniki potwierdziły, że mapa ryzyk może być zastosowana w energetyce do identyfikacji ryzyk i wdrożenia modelu systemu zarządzania ryzykiem w polityce energetycznej, który zapobiegnie krytycznym niepewnościom i ryzykom strukturalnym, zidentyfikowanym na podstawie mapy ryzyk, a także doprowadzi przemysł energetyczny do zaplanowanego stanu wynikającego z wdrażania scenariuszy i strategii opracowanych przez Światową Radę Energetyczną. Ograniczenia badawcze wynikają głównie z braku możliwości oszacowania ryzyka wdrożenia polityki energetycznej poprzez systemowe zarządzanie zmianami i ryzyka, jakie te zmiany mogą spowodować. Nie przeprowadzono żadnych badań empirycznych. Rodzaj zastosowanej mapy ryzyka zależy głównie od przedsiębiorstwa oraz od finansowych i technicznych celów przeprowadzanych zmian. Podjęto próbę wypracowania rekomendacji zarządczych dla regulatorów, na temat tego, jak dokonać zamiany ryzyk na szanse i umożliwić wprowadzenie zmian i zarządzania nimi w ramach modelu systemu zarządzania ryzykiem polityki energetycznej. Oryginalność artykułu polega przede wszystkim na innowacyjności zastosowania w energetyce narzędzia prognozowania macierzowego, jak również na zaproponowaniu narzędzia wspierającego rozstrzygnięcia decydentów i menedżerów.-
dc.language.isoenuk_UA
dc.relation.ispartofseries;Vol. 23, issue 4.-
dc.subjectriskuk_UA
dc.subjectenergy policyuk_UA
dc.subjectrisk managementuk_UA
dc.subjectsystem modeluk_UA
dc.subjectryzykouk_UA
dc.subjectpolityka energetycznauk_UA
dc.subjectzarządzanie ryzykiemuk_UA
dc.subjectmodel systemuuk_UA
dc.titleThe energy policy risk management system model: theories and practicesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33-48.pdf621.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.