Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29964
Title: Забезпечення права працівника на захист гідності за трудовим законодавством України
Authors: Байло, Олена Володимирівна
Байло, Елена Владимировна
Bailo, Olena V.
Citation: Байло О. В. Забезпечення права працівника на захист гідності за трудовим законодавством України: дис. … канд. юрид.. наук: спец. 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. / О. В. Байло– Одеса, 2016. – 196 с.
Issue Date: 2016
Keywords: працівник
гідність працівника
захист гідності працівника
право працівника на захист гідності
трудове законодавство
форми захисту працівником своєї гідності
способи захисту працівником своєї гідності
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2016. Дисертація є першим у сучасній вітчизняній науці трудового права спеціальним комплексним дослідженням теоретичних та практичних проблем забезпечення права працівника на захист своєї гідності за трудовим законодавством України. У дисертації визначено поняття гідності працівника як трудоправової категорії. Досліджено нормативне закріплення права працівника на захист своєї гідності у міжнародно-правових актах, актах законодавства України та законодавства окремих зарубіжних країн. Охарактеризовано юридичну природу та структуру права працівника на захист своєї гідності як суб’єктивного трудового права. Розглянуто форми захисту працівником своєї гідності під час трудової діяльності, а у передбачених законом випадках після її припинення. Визначено способи захисту працівником своєї гідності під час трудової діяльності, а у передбачених законом випадках після її припинення. Сформульовано науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення актів чинного законодавства, проекту ТК України у частині забезпечення права працівника на захист своєї гідності.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29964
Other Identifiers: УДК 349.2:347.15/17 (477)
Appears in Collections:Дисертації ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIS.DOC.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.