Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29957
Title: Правова охорона зелених насаджень в населених пунктах України
Authors: Толкаченко, Олена Володимирівна
Толкаченко, Елена Владимировна
Tolkachenko, Olena V.
Citation: Толкаченко О. В. Правова охорона зелених насаджень в населених пунктах України : дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. / О. В. Толкаченко – Одеса, 2013. – 162 с.
Issue Date: 2013
Keywords: зелені насадження в населених пунктах
озеленення населеного пункту
правова охорона зелених насаджень в населених пунктах
екологічне управління
шкода, заподіяна порушенням правового режиму охорони зелених насаджень в населених пунктах
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2013. Дисертація присвячена дослідженню та теоретичному обґрунтуванню правової охорони зелених насаджень в населених пунктах України. Визначено, що зелені насадження населених пунктів України є рослинними ресурсами, що не належать до лісового фонду України. У сфері містобудівної діяльності вони розглядаються як об’єкти зеленого фонду, а також як елементи архітектурно- просторової композиції забудови та елементи благоустрою території. Досліджено зв’язок між поняттями «об’єкт благоустрою зеленого господарства» та «об’єкт озеленення». З огляду на те, що озеленення є важливою складовою утримання території в належному стані та має природоохоронний характер, конкретизовано зміст озеленення населеного пункту. Запропоновано класифікацію зелених насаджень та визначено функції зелених насаджень в населених пунктах. Визначено поняття та особливості правовідносин в сфері охорони зелених насаджень в населених пунктах, коло суб’єктів в цій сфері, досліджено зміст їх прав та обов’язків . Проаналізовано теоретичні положення та норми чинного законодавства щодо екологічного управління в сфері охорони зелених насаджень в населених пунктах, досліджено його види і функції. Конкретизовано підстави та види юридичної відповідальності та запропоновано визначення шкоди, заподіяної порушенням правового режиму охорони зелених насаджень в населених пунктах. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення законодавства в сфері охорони зелених насаджень в населених пунктах України.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29957
Other Identifiers: УДК 349.6
Appears in Collections:Дисертації ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dis.doc.pdf4.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.