Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29918
Title: Spectroscopic investigations of the polaris ( UMi) system: radial velocity measurements, new orbit, and companion influence for the cepheid polaris aa pulsation activity
Authors: Usenko, I. A.
Miroshnichenko, A. S.
Danford, S.
Kovtyukh, Valery V.
Turner, D. G.
Citation: Odessa Astronomical publications = Одесские астрономические публикации = Одеські астрономічні публікації
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: UMi (Polaris Aa and Polaris Ab) system
radial velocities
Polaris Aa effective temperatures
Polaris Aa pulsational period and amplitude
orbital elements
Класичні цефеїди
система а UMi (Полярна Aa та Полятна Ab)
Радіальні швидкості руху
Ефективні температури Полярної Aa
Пульсаційний період і амплітуда Полярної Aa
Елементи орбіти
Series/Report no.: ;Vol. 33.
Abstract: Thirty three spectra of the Polaris system obtained in August-December 2019 and February-April 2020 at the 0.81m telescope of the Three College Observatory (TCO, North Carolina, USA) were used to determine the radial velocities (RV) and effective temperature of the Cepheid Polaris Aa. These new data have been added to the entire Polaris system RV data collection (over 2,500 measurements) to compute a new orbit of the Polaris Aa companion. Furthermore we have used our eight observational datasets taken in 2015-2020 and eight datasets taken in 2011-2018 by Anderson (2019) to check for possible influence of the orbital motion of Polaris Ab on the Polaris Aa pulsational activity. It was found that the mean pulsational period in 2015-2020 was quite stable (3.9760.012 days), while the pulsational amplitude showed evident changes: a growth before HJD 2457350 with a following decrease. This fact could be due to the Polaris Ab passing through the periastron.
Тридцять три спектри системи Полярної, отримані в серпні-грудні 2019 та лютому- квітні 2020 рр. на 0.81-м телескопі Обсерваторії Трьох Колледжів (ТСО, Північна Кароліна, США) були використані для отримання радіальних швидкостей та ефективних температур цефеїди Полярної Аа. Ці нові данні були додані до загальної колекції радіальної швидкості Полярної (більш ніж 2500 оцінок), щоб розрахувати нову орбіту супутника цефеїди - Полярної Ab. Усі наші 187 спектри, що були отримані за період 2015-2020 рр. у восьми спостережних серіях за додатком восьми серій 2011-2018 рр. з роботи Андерсона (2019, 164 спектра) були використан, щоб перевірити можливий вплив орбітального руху Полярної Ab на пульсаційну активність Полярної Aa. Цей спостережний період є цікавим, тому що він охоплює час проходження через періастр та висхідний вузол супутника Полярна Ab. Було встановлено, що середній пульсаційний період у 2015-2020 рр. був досить стабільним (3.97220.001 діб), тоді як амплітуда пульсації показує наявні зміни: зріст до HJD 2457350 з наступним зменьшенням. Ций факт може бути пояснений проходженням Полярної Ab через періастр орбіти. Згідно з поведінкою пульсаційної амплітуди, ми можемо передбачити її поведінку у найближчому майбутньому. У зв’язку з цим, подальші отримання радіальних швидкостей системи Полярної А мають дуже важливе значення. Орбітальний рух зорі Полярнної Ab має вплив на пульсаційну амплітуду Полярної Aa в залежності від орбітальної фази. А середня ефективна температура цефеїди Полярної Aa показує помітний зріст за кожний спостережній сезон.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29918
Other Identifiers: DOI:http://dx.doi.org/10.18524/1810-4215.2020.33.216289
Appears in Collections:Odessa Astronomical Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
65-71.pdf561.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.