Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29901
Title: Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерської дипломної роботи студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Authors: Кусик, Наталія Львівна
Кусик, Наталья Львовна
Kusyk, Nataliia L.
Побережець, Ольга Валеріївна
Побережец, Ольга Валерьевна
Poberezhets, Olha V.
Гоголь, Марина Миколаївна
Гоголь, Марина Николаевна
Gogol, Marina M.
Масіна, Людмила Олександрівна
Масина, Людмила Александровна
Masina, Liudmyla O.
Гузь, Дар'я Олександрівна
Гузь, Дарья Александровна
Huz, Daria O.
Citation: Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерської дипломної роботи студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Укладачі: Н.Л. Кусик, О.В. Побережець, М.М. Гоголь, Л.О. Масіна, Д.О. Гузь / За заг. ред. Н.Л. Кусик. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2020. – 87 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: мета та завдання магістерської дипломної роботи
порядок організації процесу підготовки та захисту магістерської дипломної роботи
тематика магістерських дипломних робіт
літературні джерела
збір та опрацювання фактичних (практичних) матеріалів
технічні вимоги до оформлення магістерської дипломної роботи
Abstract: Методичні рекомендації містять загальні підходи до виконання магістерської дипломної роботи, вимоги до її оформлення та формування змісту основних структурних елементів, рекомендації щодо процедури захисту. Наведена тематика магістерських дипломних робіт дозволяє зорієнтуватися у напрямку наукового дослідження. Варіанти планів (змісту окремих тем магістерських дипломних робіт) розкривають сутність основних етапів виконання дослідження.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29901
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магістерська робота.pdf503.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.