Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29893
Title: Адвокатура в Україні: методичний посібник
Authors: Пілюк, Суліко Валеріївна
Кузнєцова, Зоя Вікторівна
Левенець, Анжела Вікторівна
Пилюк, Сулико Валерьевна
Кузнецова, Зоя Викторовна
Левенец, Анжела Викторовна
Piliuk, Suliko V.
Kuznietsova, Zoia V.
Levenets, Anzhela V.
Citation: Адвокатура в Україні : методичний посібник / для студентів економіко-правового факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова : укл.: С. В. Пілюк, З. В. Кузнєцова, А. В. Левенець. – Одеса : Фенікс, 2020. – 61 с.
Issue Date: 2020
Keywords: адвокатура
Україна
правова допомога
законодавство
захист прав
складання процесуальних документів
Abstract: Вибіркова навчальна дисципліна «Адвокатура України» в навчальному плані економіко-правового факультету кафедри конституційного права та правосуддя має складну специфіку: з одного боку, дисципліна повинна озброїти студента знаннями про систему, завдання, організацію та діяльність адвокатури, а з іншого – знання повинні мати застосування до життєвих ситуацій. Таке викладання певним чином позначається на стилі проведення семінарських занять, які мають на меті: ▪ ▪ поглиблення і закріплення знань, одержаних студентами на лекціях з курсу, а також в ході самостійної роботи з підручниками, монографічною та нормативною літературою; ▪ ▪ опанування змісту нормативних джерел шляхом їх наукового тлумачення та в процесі застосування до конкретних життєвих ситуацій; ▪ ▪ одержання практичних навиків роботи з документами шляхом складання юридичних документів; ▪ ▪ підготовка до семінарських занять включає використання лекційного матеріалу; вивчення рекомендованої нормативної та наукової монографічної літератури: практичне застосування законодавства при вирішенні конкретних ситуацій, що виникають у зв’язку з діяльністю судових і правоохоронних органів; підготовку за пропозицією викладача доповідей, оглядів, наукових повідомлень тощо. Основними формами роботи на семінарських заняттях є: виступи з питань плану семінарського заняття, які мають поєднувати виклад теоретичного матеріалу з аналізом відомої студентам практики застосування певних норм законодавства України; розв’язання запропонованих викладачем ситуаційних завдань; обговорення дискусійних питань теми: складання проектів юридичних документів, що пов’язані з функціонуванням судових органів; складання тестів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29893
Other Identifiers: УДК 347.965.9
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
advocacy.pdf661.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.