Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29848
Title: Забезпечення сталого розвитку АПК в умовах глобалізації
Other Titles: Providing the sustainable agricultural development in the conditions of globalization
Authors: Радченко, Олександр Петрович
Радченко, Александр Петрович
Radchenko, Oleksandr P.
Citation: ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. ПРАВО
Issue Date: 2019
Keywords: аграрна політика
аграрний сектор
національна економіка
глобалізація
розвиток
державне регулювання
система
аграрная политика
аграрный сектор
национальная экономика
глобализация
развитие
государственное регулирование
система
agrarian policy
agrarian sector
national economy
globalization
development
government control
system
Series/Report no.: ;№ 9/2.
Abstract: У статті досліджено динаміку та роль сталого розвитку агропромислового комплексу в умовах інтеграції країни у світовий економічний простір. Визначені основні механізми та порядок їх застосування у процесі регулювання системи відносин та взаємодії елементів аграрного сектору. Розроблено та сформовано основні напрями перетворень у політиці аграрного виробництва. Розкрито основні тенденції існуючого розвитку виробництва агропромислової продукції на всіх етапах створення продукції. Розпочаті реформи трансформації економічних та соціальних відносин аграрного сектору України мають закласти підґрунтя для динамічного комплексного та незворотного розвитку підприємств, галузей і країни в цілому. Забезпечення сталого розвитку підприємств аграрної сфери займає чи не найважливіше місце у цьому процесі. Основними інструментами досягнення цієї мети має стати розробка та впровадження механізму соціально-економічного зростання. Метою цього дослідження є пошук, розробка та систематизація імперативів економічного, соціального та екологічного зростання розвитку агропромислового комплексу в умовах глобалізації та визначення місця країни у світовому поділі праці. Перехід до сталого розвитку аграрного сектору має забезпечити такий якісний стан, в умовах якого всі теоретично можливі подразники зовнішнього середовища будуть мати мінімальний вплив.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29848
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-10.pdf755.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.