Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29803
Title: Просопографія в історичному дослідженні
Authors: Луговий, Олег Михайлович
Луговой, Олег Михайлович
Lugovyi, Oleg M.
Citation: Просопографія в історичному дослідженні : метод. вказівки до спеціального курсу. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 32 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: просопографічний метод
історія
розвиток методу
теорія просопографії
соціальна історія
історикі античності та середньовіччя
Abstract: Методичні вказівки надають необхідний матеріал для лекційного курсу «Просопографія в історичному дослідженні», що викладається на І курсі підготовки докторів філософії спеціальності 032, «історія та археологія», котрі здобувають третій (науково-дослідний) рівень вищої освіти. Курс логічно пов'язаний з дисциплінами, що викладалися на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) освітніх рівнях, а саме з «Основами наукового дослідження», «Актуальними проблемами давньої та середньовічної історії», «Актуальні проблеми історичної науки: Нова культурна історія». На третьому (освітньо-науковому) рівні курс відповідно взаємопов’язаний з нормативними дисциплінами «Історія, концепції та проблеми історичної науки» та «Сучасні досягнення історичної науки». На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин. Мета навчальної дисципліни – засвоєння студентами теорії та практики застосування просопографічного методу. Завдання навчальної дисципліни: - продемонструвати історію розвитку методу та його положення в системі інших методів історичної науки; - навчити правильно застосовувати просопографічний метод.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29803
Other Identifiers: УДК 930.2+303.64
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prosopography.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.