Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29801
Title: Україна в національному та світовому інтеграційних процесах
Authors: Діанова, Наталія Миколаївна
Новікова, Людмила Володимирівна
Дианова, Наталия Николаевна
Новикова, Людмила Владимировна
Dianova, Nataliia M.
Novikova, Liudmyla V.
Citation: Україна в національному та світовому інтеграційних процесах : метод. рекомендації з нормативного курсу для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 032 «Історія та археологія». – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 64 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Україна
інтеграційний процес
національна інтеграція
українське суспільство
євроінтеграція
проблема
Abstract: Увазі магістрів пропонуються методичні рекомендації до курсу «Україна в національному та світовому інтеграційних процесах». Цей курс складається з двох логічно пов’язаних між собою частин, кожна з яких, у свою чергу, представлена двома розділами (змістовими модулями). Перші два з них стосуються проблеми національної інтеграції, а в двох наступних розглядається місце України у світових інтеграційних процесах. Матеріал курсу дозволяє сформувати у магістрів поняття щодо шляхів формування українського суспільства як суверенного цілого, завдяки розгляду процесів внутрішньої, переважно національної інтеграції впродовж століть, починаючи з Русі-України, а також щодо підтвердження та утвердження цього суверенітету на суспільному та державному рівнях шляхом зовнішньої інтеграції України, також починаючи з князівських часів. Мета навчальної дисципліни полягає у всебічному висвітленні внутрішніх національних та зовнішніх світових інтеграційних процесів у контексті історії України та українського суспільства. Завдання навчальної дисципліни: - ознайомити магістрів з основною джерельною базою та історіографією; - сформувати у магістрів уявлення стосовно основних напрямів національного інтеграційного процесу; - запропонувати магістрам поняття щодо основних віх розвитку України в контексті світових інтеграційних процесів; - сформувати у магістрів поняття щодо основних тенденцій інтеграційних процесів в історії України, стосовно їх різних чинників: культурних, суспільно-політичних, релігійних та інших; - ознайомити магістрів з актуальними проблемами євроінтеграції в сучасних умовах.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29801
Other Identifiers: УДК 94(477)"08/20"
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
integrac_proc.pdf514.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.