Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29644
Title: Визначення принципу ефективного управління територією в юрисдикції ЄСПЛ
Authors: Левенець, Анжела Вікторівна
Левенец, Анжела Викторовна
Levenets, Anzhela V.
Citation: Матеріали 75-ї звіт. наук. конф. професорсько-викладацького складу і наук. працівників економіко-правового факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова, (Одеса, 25–27 листоп. 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2020.
Issue Date: 2020
Keywords: Європейський суд
права людини
управління
юрисдикція
Abstract: Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) є одним з найефективніших інституціональних елементів міжнародного механізму захисту прав людини, який діє в межах Ради Європи, членом якої з 1995 р. є Україна. ЄСПЛ виконує контрольні функції щодо виконання Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. (далі – Конвенція) і ефективність його діяльності підтверджується перш за все кількістю розглянутих ним щороку індивідуальних скарг та постановлених рішень проти держав-учасниць Конвенції.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29644
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
56-59.pdf625.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.