Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29612
Title: Теоретичні та практичні підходи до безпечної життєдіяльності
Citation: Теоретичні та практичні підходи до безпечної життєдіяльності : метод. рек. / за заг. ред. С. П. Гвоздій; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. медичних знань та безпеки життєдіяльності. – Одеса : Букаєв В. В., 2016. – 389 с.
Issue Date: 2016
Keywords: безпека працевлаштування
фінансово-економічна безпека
основи фінансової грамотності
безпека у суспільстві
профілактика хвороб, що набули соціального значення
безпека статевих відносин
контрацепція
харчова безпека
надання першої долікарської допомоги у невідкладних станах
рятувально-пошукові роботи на воді
рятувально-пошукові роботи під час надзвичайних ситуацій (НС)
алгоритми поведінки під час пожежі
принципи поведінки під час аварій на радіаційно-небезпечних об’єктах (РНО).
принципи поведінки під час аварій на різних видах транспорту
правила поведінки під час надзвичайних ситуацій воєнного характеру
принципи психологічної сталості під час надзвичайних ситуацій різного характеру
Abstract: У збірнику методичних рекомендацій на основі результатів науково-дослідної роботи кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності Одеського національного університету імені І. І. Мечникова «Розробка підходів теоретичної та практичної підготовки студентів університету до безпечної життєдіяльності» (2011-2015рр.) розглядаються найбільш актуальні для студентської молоді питання безпечної життєдіяльності. Матеріали, викладені у збірнику, можуть бути корисними для науковців; викладачів та студентів класичних, педагогічних та гуманітарних вищих навчальних закладів; аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації та всім, хто опікується питаннями безпеки.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29612
Other Identifiers: УДК 378.180.6
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BZD.pdf4.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.