Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29610
Title: Морфологія рослин
Authors: Попова, Олена Миколаївна
Попова, Елена Николаевна
Popova, Olena M.
Citation: Попова, О. М. Морфологія рослин : метод. вказівки (тестові і контрольні завдання з курсу "Ботаніка", напрям "Біологія") / О. М. Попова; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 58 с.
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: вступ до морфології рослин
розмноження і відтворення
генеративні органи
вегетативні органи
Abstract: Збірка містить тести з розділу «Морфологія рослин» нормативного курсу «Ботаніка». Вони призначені для самоконтролю студентів, поточного, підсумкового контролю знань, виконання домашньої контрольної роботи, для отримання заліку. Метою заліку є оцінка знань студентами основних закономірностей, понять та термінів з морфології рослин як частини курсу «Ботаніка». Тести поділені на наступні три частини відповідно викладанню матеріалу в короткому ілюстрованому курсі лекцій з морфології рослин.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29610
Other Identifiers: УДК 581.4
ББК 28.56я73
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Popova_morfolros.pdf2.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.