Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29608
Title: Ботаніка. Морфологія рослин
Authors: Коваленко, Світлана Георгіївна
Немерцалов, Володимир Володимирович
Nemertsalov, Volodymyr V.
Немерцалов, Владимир Владимирович
Васильєва, Тетяна Володимирівна
Васильева, Татьяна Владимировна
Vasylieva, Tetiana V.
Бондаренко, Олена Юріївна
Бондаренко, Елена Юрьевна
Bondarenko, Olena Yu.
Citation: Ботаніка. Морфологія рослин : метод. вказівки до лаб. робіт для студентів І курсу біол. ф-ту, які поглиблено вивч. англ. мову / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. ботаніки; уклад.: С. Г. Коваленко, В. В. Немерцалов, Т. В. Васильєва, О. Ю. Бондаренко. – Одеса : б. в., 2017. – 45 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: radix, its functions and modifications
flowers
sprout and stem
radix, its functions and modification
bud or gemma
leaf
inflorescences
fruits
seeds
Abstract: Методичні вказівки включають лабораторні роботи з розділів «Вегетативні органи рослин» та «Генеративні органи рослин» і складаються з окремих тем, які відповідають програмі навчального курсу «Ботаніка. Морфологія рослин». Кожна тема містить завдання, що студенти мають виконати у ході лабораторної роботи, а також короткий нарис, який включає перелік та пояснення основних термінів, необхідних при підготовці до лабораторної роботи. У кінці наведено короткий словник термінів англійською та українською мовами. Кожна робота проілюстрована рисунками з відкритого доступу та книги «Plant Systematics: A Phylogenetic Approach». Після кожного терміну у дужках латиною наведено приклад рослини, яка має цю ознаку. Протоколи лабораторних робіт мають бути оформлені в альбомі для лабораторних робіт та підписані викладачем, який проводить заняття. Methodical directions include laboratory works from “Vegetative organs of plants” and “Generative organs of plants” and consists of topics, which are conformed to the program of normative course “Botany. Morphology of plants”.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29608
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metdod_v_morfologiya2017.pdf1.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.