Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29607
Title: Методичний посібник з підготовки та захисту курсових робіт студентами біологічного факультету
Authors: Тоцький, Владлен Миколайович
Totskyi, Vladlen M.
Тоцкий, Владлен Николаевич
Білоконь, Світлана Василівна
Bilokon, Svitlana V.
Белоконь, Светлана Васильевна
Мірось, Світлана Леонідівна
Miros, Svitlana L.
Мирось, Светлана Леонидовна
Джуртубаев, Михаил Михайлович
Джуртубаєв, Михайло Михайлович
Dzhurtubaiev, Mykhailo M.
Запорожченко, Олександр Вікторович
Алексєєва, Тетяна Григорівна
Гладкій, Тетяна Володимирівна
Gladkii, Tetiana V.
Гладкий, Татьяна Владимировна
Афонін, Сергій Анатолійович
Zaporozhchenko, Oleksandr V.
Афонин, Сергей Анатольевич
Afonin, Serhii A.
Citation: Тоцький В. М. , Білоконь С. В., Мірось С. Л. та ін., Методичний посібник з підготовки та захисту курсових робіт студентами біологічного факультету / В. М. Тоцький, С. В. Білоконь, С. Л. Мірось, М. М. Джуртубаєв, О. В. Запорожченко, Т. Г. Алєксєєва, Т. В. Гладкій, С. А. Афонін – Одеса : «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2014. – 36 с.
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Запорожченко, Александр Викторович
Keywords: вимоги до оформлення курсових робіт
біологічний факультет
регламент написання курсових робіт
Abstract: Методичний посібник містить положення щодо регламенту написання та оформлення курсових робіт. В посібнику надано опис та характеристику основних структурних компонентів курсових робіт студентів, наведено приклади оформлення таблиць, рисунків, бібліографії тощо. Положення методичного посібника є обов’язковими для студентів біологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29607
Other Identifiers: УДК 57:001.891:378(075.8)
ББК 28р30я73
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kusr_bio.pdf739.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.