Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29604
Title: Екофізіологія рослин
Authors: Ружицька, Ольга Миколаївна
Ружицкая, Ольга Николаевна
Ruzhytska, Olha M.
Паузер, Олена Борисівна
Паузер, Елена Борисовна
Pauzer, Olena B.
Якуба, Ірина Петрівна
Якуба, Ирина Петровна
Yakuba, Iryna P.
Citation: Ружицька, О. М. Екофізіологія рослин : метод. рек. для самостійної роботи студ. / О. М. Ружицька, О. Б. Паузер, І. П. Якуба; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017. – 31 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: курс «Екофізіологія рослин»
зміст навчальної дисципліни
теми і питання до семінарських занять
теми для індивідуальних завдань
тестові завдання для самоконтролю
питання і завдання для самопідготовки
Abstract: Самостійна робота студентів є невід’ємною складовою навчального процесу у вищій школі та одним із основних видів навчальної діяльності студентів. Метою даного методичного видання є спрямування самостійної роботи студентів під час вивчення дисципліни. Самостійна робота студентів (СРС) під час вивчення даного курсу включає наступні види роботи: • Теоретичну підготовку студента, самостійну роботу студента з конспектом та літературою з усіх тем курсу. • Самоконтроль студентами набутих знань з програми дисципліни. • Підготовку до семінарських занять, контрольних заходів. • Виконання індивідуального завдання (у вигляді письмової роботи) на одну із запропонованих тем з актуальних питань екофізіології рослин в зв’язку із загальними проблемами екології. Запропоновані методичні вказівки містять тематичний план курсу згідно з робочою програмою дисципліни; перелік питань, що розглядаються на лекціях; питання для семінарських занять; перелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури; питання і тестові завдання для самопідготовки та контролю знань. Методичні рекомендації призначені студентам біологічного факультету всіх форм навчання.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29604
Other Identifiers: УДК 581.1+581.5(076.1)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ecofiziol_roslin2016.pdf295.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.