Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29603
Title: Методичний посібник з підготовки та захисту дипломних робіт студентами біологічного факультету
Authors: Тоцький, Владлен Миколайович
Білоконь, Світлана Василівна
Мірось, Світлана Леонідівна
Джуртубаєв, Михайло Михайлович
Заморов, Веніамін Веніамінович
Алексєєва, Тетяна Григорівна
Запорожченко, Олександр Вікторович
Гладкій, Тетяна Володимирівна
Ружицька, Ольга Миколаївна
Ямборко, Ганна Василівна
Афонін, Сергій Анатолійович
Запорожченко, Олександр Вікторович
Zaporozhchenko, Oleksandr V.
Ружицкая, Ольга Николаевна
Белоконь, Светлана Васильевна
Bilokon, Svitlana V.
Мирось, Светлана Леонидовна
Miros, Svitlana L.
Тоцкий, Владлен Николаевич
Totskyi, Vladlen M.
Заморов, Вениамин Вениаминович
Афонин, Сергей Анатольевич
Afonin, Serhii А.
Гладкий, Татьяна Владимировна
Gladkii, Tetiana V.
Citation: Тоцький В. М., Білоконь С. В., Мірось С. В. Методичний посібник з підготовки та захисту дипломних робіт студентами біологічного факультету / В. М. Тоцький, С. В. Білоконь, С. Л. Мірось, М. М. Джуртубаєв, В. В. Заморов, Т. Г. Алєксєєва, О. В. Запорожченко, Т. В. Гладкій, О. М. Ружицька, Г. В. Ямборко, А. С. Афонін – Під редакцією О. В. Запорожченка // Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014. – 42 с.
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: вимоги до структури дипломних робіт
вимоги до окремих складових дипломних робіт
правила оформлення дипломної роботи
Abstract: Методичний посібник містить положення щодо регламенту виконання, написання та оформлення дипломних робіт. В посібнику надано опис та характеристику основних структурних компонентів дипломних робіт студентів, наведено приклади оформлення таблиць, рисунків, бібліографії тощо. Положення методичного посібника є обов’язковими для студентів біологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29603
Other Identifiers: УДК 57:001.891:378(075.8)
ББК 28р30я73
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplom_bio.pdf776 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.