Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29545
Title: Українська складова в спеціальних галузях історичної науки
Authors: Бачинська, Олена Анатоліївна
Бачинская, Елена Анатольевна
Bachynska, Olena A.
Citation: Українська складова в спеціальних галузях історичної науки : методичні вказівки до вибіркового (спеціального) курсу для здобувачів другого освітнього рівня “магістр”, спеціальності 032 – «Історія та археологія» / О. А. Бачинська. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 24 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: українська складова
історична наука
історіографія
Україна
джерелознавчий аналіз
Abstract: Предметом вивчення навчальної дисципліни “Українська складова в спеціальних галузях історичної науки” є загальні тенденції та особливості розвитку спеціальних галузей історичної науки в Україні. Міждисциплінарні зв’язки: зміст програми вибіркового курсу “Українська складова у спеціальних галузях історичної науки” передбачає вільне володіння студентами знаннями із загального курсу історії України й історіографії історії України, загальних курсів історіографії та джерелознавства, філософії. Мета викладання навчальної дисципліни “Українська складова у спеціальних галузях історичної науки” – сформувати професійні основи історика, який володіє сучасними методами джерелознавчого аналізу, дослідити розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні. Основними завданнями вивчення дисципліни “Українська складова у спеціальних галузях історичної науки” є: 1. Опрацювати основну джерельну базу і літературу зі спеціальних галузей історичної науки. 2. З’ясувати об’єкт, предмет та методи досліджень кожної із зазначених дисциплін. 3. Проаналізувати українську складову в дослідженнях спеціальних історичних дисциплін.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29545
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ukrainian_component.pdf321.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.