Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29541
Title: Механіка
Authors: Гоцульський, Володимир Якович
Поліщук, Дмитро Дмитрович
Копійка, Олександр Кузьмич
Копейка, Александр Кузьмич
Kopiika, Oleksandr K.
Gotsulskiy, Volodymyr Ya.
Гоцульский, Владимир Яковлевич
Citation: Механіка : навч-метод. посіб. / В. Я. Гоцульський, Д. Д. Полі- щук, О. К. Копійка ; за ред. В. Г. Шевчука ; відпов. ред. Л. А. Коваль; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, ф-т математики, фізики та інформ. технологій. – Одеса: ОНУ, 2020. – 178 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: лінійні вимірювання
модуль пружності
закони кінематики і динаміки
пружний центральний удар
тверде тіло
маятник Обербека
крутильно-балістичний маятник
теорема Штейнера
маятник Максвелла
коливальні рухи
хвилі
Abstract: Основна мета вивчення курсу загальної фізики полягає в тому, щоб представити фізичну теорію (фізичну модель) як узагальнення спостережень, практичного досліду та експерименту. Тому курс загальної фізики, з одного боку, повинен являти собою фізичну теорію в адекватній математичній формі (математичну модель), а з іншого боку, цей курс є експериментальним і повинен ознайомити студентів з основними методиками експериментального дослідження, з головними методами точних вимірів фізичних величин, найпростішими методами обробки результатів експерименту та основних фізичних приладів. Курс загальної фізики повинен сформувати у студентів певні навички експериментальної роботи, навчити правильно виражати фізичні ідеї, кількісно формулювати й вирішувати фізичні завдання, оцінювати порядок фізичних величин. Програма курсу загальної фізики може бути виконана лише при повному і цілеспрямованому використанні лекцій, семінарських і лабораторних занять, а також часу для самостійної роботи студентів. У процесі проведення фізичного практикуму студент вчиться самостійно відтворювати і аналізувати основні фізичні явища, що сприяє більш глибокому розумінню теорії досліджуваного явища, знайомиться з найважливішими вимірювальними приладами, вчиться правильно вибирати методику експерименту та відповідні цій методиці експериментальні прилади, виховує в себе творче відношення до дослідницької роботи. Важливе значення має фізичний практикум і в активізації самостійної роботи студентів, у придбанні навичок самостійної роботи не тільки в лабораторіях практикуму, але й у процесі теоретичної підготовки до лабораторних робіт.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29541
ISBN: 978-617-689-370-7
Other Identifiers: УДК 531/534(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mechanics.pdf2.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.