Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29522
Title: Політенні хромосоми Drosophila melanogaster
Authors: Алєксєєва (Трочинська), Тетяна Григорівна
Білоконь, Світлана Василівна
Алексеева (Трочинская), Татьяна Григорьевна
Белоконь, Светлана Васильевна
Alieksieieva (Trochynska), Tetiana H.
Bilokon, Svitlana V.
Citation: Політенні хромосоми Drosophila melanogaster : метод. вказівки до великого спец. практикуму / Т. Г. Алєксєєва, С. В. Білоконь / Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 58 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Drosophila melanogaster
личинки дрозофіли
відбір личинок
препарування личинок
слинна залоза
політенізація хромосом
Abstract: Одним із важливих завдань генетики є всебічний аналіз будови, структури та функцій хромосом живих об’єктів. Відомо, що дискретні хромосоми можливо виявити тільки в процесі клітинного поділу, під час якого матеріал, з якого складаються хромосоми, є конденсованим, тобто специфічним чином укладеним. Завдяки цій компактизації хромосомний матеріал набуває максимально зручного стану для транспортування в знов утворені дочірні клітини. У ході кожного клітинного поділу молекули ДНК компактизуються приблизно в 10 000 разів, тому природно, що в такому щільно упакованому стані ДНК генетично неактивна. Таким чином, завдання аналізу будови та функціонування хромосом живих об’єктів дуже ускладнюється тим, що хромосоми рослин і тварин, які можливо виявити на стадії метафази, є малими за розміром і не завжди підлягають тонкому аналізу. Дослідження структури таких хромосом досить часто є надто складною задачею для великої кількості об’єктів. У багатьох організмів у ряді нормальних (слинні залози комах, антиподальні клітини зародкового мішку рослин) та патологічних (клітини деяких злоякісних пухлин ссавців) тканин процес реплікації ДНК не супроводжується поділом самої клітини, відбувається зміна нормального проходження клітинного циклу. Такий видозмінений клітинний цикл називають ендоциклом. Внаслідок цієї зміни в ядрі накопичуються тисячі однойменних хромосом (чи хроматид). Хромосоми зазначених клітин можуть бути до 200 разів більшими за звичайні хромосоми соматичних клітин, що робить їх надзвичайно зручним об’єктом для дослідження функціонування хромосом.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29522
Other Identifiers: УДК 595.773.4:575.222.2.034 (075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drosophila_metod.pdf8.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.