Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29506
Title: Методологічні засади географії : підручник
Authors: Топчієв, Олександр Григорович
Мальчикова, Дар'я Сергіївна
Пилипенко, Ігор Олегович
Яворська, Вікторія Володимирівна
Яворская, Виктория Владимировна
Yavorska, Viktoriia V.
Citation: Топчієв О. Г. Методологічні засади географії : підручник / О. Г.Топчієв, Д. С. Мальчикова та ін. – Одеса : Одеськ. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 352 с.;
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: географічне середовище
географічної науки
ландшафтознавство
природокористування
природно-заповідний фонд
природні ресурси
територія
географічний закон
геопланування
сільська місцевість
рекреаційна діяльність
середовищезнавство
геоінформаційна парадигма
світове господарство
цивілілізаційна криза
Abstract: Як і будь-яка інша наука, географія постійно і регулярно переглядає і поглиблює свої методологічні засади і принципи відповідно до загального розвитку знань, нових запитів суспільства, появи все нових загальнонаукових підходів і концепцій. Вітчизняна географія активно позбавляється радянських ідеологем і послідовно посилює своє входження у світову географічну науку. В умовах становлення державності та євроінтеграційного курсу України посилюються запити на сучасні географічні розробки природно-ресурсного потенціалу країни та її регіонів, соціально-економічного розвитку на засадах регіональної політики та планування територій. Українська географія гостро потребує сучасного теоретико-методологічного оновлення. У всі часи географи вивчали, описували і картографували поверхню Землі. З розвитком предметних представлень географії змінювались її назви – земна поверхня, земна оболонка, географічне середовище, географічна оболонка, ландшафтна оболонка, геосфера, довкілля, але вона залишалась і залишається загальним об’єктом географічних досліджень. Як і всі інші науки, географія розпочиналась як унітарна, недиференційована область знань, і надалі прискорено ускладнювалась і ділилась на галузеві напрямки і численні географічні дисципліни. Внаслідок такої тенденції вивчення земної оболонки предметно розширювалось і поглиблювалось за рахунок все нових галузевих географічних дисциплін. Разом з тим спостерігалось помітне послаблення і відставання дослідження земної оболонки як цілісного географічного об’єкту. Галузеві напрямки географічних досліджень, починаючи з кінця ХІХ ст., мали незаперечну перевагу і у теоретичних, і особливо у прикладних розробках. Приходить час згадати вихідну предметну цілісність географічної науки, її методологічний монізм, і істотно посилити теоретичну і прикладну розробку земної оболонки як єдиної геосфери, як цілісної соціо-природної системи. І такий підхід визначає цільову настанову даної роботи.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29506
ISBN: 978-617-689-339-4
Other Identifiers: УДК 334-044.247:330.47
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
geogr_pidr.pdf5.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.