Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29505
Title: Collections of investigators of XIX century Hungarian flora in E.E. Lindemann’s herbarium (MSUD)
Other Titles: Збори дослідників угорської флори ХІХ ст. у гербарії Е.Е. Ліндеманна (MSUD)
Authors: Vasylieva, Tetiana V.
Kovalenko, Svitlana H.
Bondarenko, Olena Yu.
Nemertsalov, Volodymyr V.
Васильєва, Тетяна Володимирівна
Коваленко, Світлана Георгіївна
Бондаренко, Олена Юріївна
Немерцалов, Володимир Володимирович
Васильева, Татьяна Владимировна
Бондаренко, Елена Юрьевна
Немерцалов, Владимир Владимирович
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: herbarium
MSUD
collection
Hungarian investigators
A. Tauscher
V. Borbas
V. Janka
гербарій
колекції
угорські дослідники
А. Таушер
В. Борбас
В. Янка
Series/Report no.: Біологія;Т. 25, вип. 1(46).
Abstract: Life of outstanding Hungarian investigators of flora was described and geography their scientific collections was analysed. The main attention was paid to herbarium collections, gathered or identified by A. Tauscher, V. Borbas, V. Janka in XIX century, which are components of E. E. Lindemann’s herbarium – a valuable historical herbarium of Odesa Mechnykov National University (MSUD) included into the list of objects, which represent national property of Ukraine. The species from MSUD collection, collected and identified by the named scientists, are presented.
Вступ. Гербарна колекція кафедри ботаніки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (MSUD) представлена низкою іменних колекцій визначних вчених-ботаніків ХІХ-ХХ століття. Окреме місце серед них має гербарій Е. Е. Ліндеманна (1825-1901), у матеріалах якого, окрім рослин власноруч зібраних та визначених колектором, зберігаються гербарні збори більш ніж 800 вчених-ботаніків, що були отримані внаслідок гербарного обміну. Метою роботи було виділити з гербарію Е. Ліндеманна та проаналізувати збори угорських дослідників, охарактеризувати їх роль у вивченні регіональної флори та окремих таксонів, підкреслити основні події в біографії вчених. Результати. Назви рослин та їх систематику подано за термінологією того часу. Прив’язка до географічних пунктів здійснювалася відповідно до тексту етикеток. В дослідженні використовувалися основні загальновідомі методи аналізу гербарних колекцій та літературних джерел. Значна частка гербарних зразків з колекції Е. Ліндеманна, зібраних у різних куточках Угорщини (а також інших регіонів Європи та Азії), належить дослідникам з Австро-Угорської імперії ХІХ ст.: А. Таушеру, В. Борбасу та В. Янці. В статті коротко охарактеризовано їх життєвий шлях і вказано види, зібрані і визначені ними. Окрім цих дослідників зустрічаються гербарні збори Л.Вагнера з Мармарошу (L.Vagner), Й.Ф.Фрейна з Тарту та Угорщини (J. F. Freyn), Кардинала доктора Й. Гайнсельда з Трансільванії (Cardinal Dr. J. Haynseld), О. Шнеллера (A. Schneller), Л. Ріхтера (L. Richter), Яноса Кунстра (Janos Kunstr) та П. П. Вержбицького (P. P. Wierzbicki), окрім цього є неідентифіковані нами колектори: Vralolyi та Simkovich. Заключення. З колекції Е. Ліндеманна було виділено та проаналізовано понад 200 видів рослин, зібраних угорськими вченими, що може бути використано при виявленні змін у флорі Європи, вивченні впливу клімату, динаміки генетичного розмаїття популяцій, тощо. Також перспективним напрямком гербарних досліджень є виявлення та дослідження аутотипів з метою встановлення наукового пріоритету в описі виду та обсягу авторського розуміння таксонів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29505
Other Identifiers: УДК 570:061.3 (581.9(447-74-21))
doi 10.18524/2077-1746.2020.1(46).205853
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Біологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
145-155.pdf763.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.