Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29484
Title: Цитологія. Гістологія. Біологія індивідуального розвитку. Розділ Біологія індивідуального розвитку
Authors: Олійник, Юрій Миколайович
Олейник, Юрий Николаевич
Oliinyk, Yurii M.
Citation: Цитологія. Гістологія. Біологія індивідуального розвитку. Розділ Біологія індивідуального розвитку : метод. вказівки для студ. 2-го курсу біол. ф-ту денної форми навч. спеціальність 091 «Біологія». – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 30 с.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: біологія розвитку
цитологія
гістологія
передзародковий розвиток
прогенез
бластогенез
органогенез
постембріогенез
Abstract: У різні часи багато розділів біології – експериментальна ембріологія, цитологія, гістологія, фізіологія, генетика і молекулярна біологія накопичували інформацію про процеси та механізми, які визначали розвиток організму. В кінці ХХ століття природний синтез знань про онтогенез організму, отриманих цими науками, сприяв формуванню нового міждисциплінарного напряму – біології розвитку (біологія індивідуального розвитку). Біологія розвитку – це наука про закономірності і механізми онтогенезу. Віддаючи данину внеску сучасних експериментальних розділів біології (генетика, молекулярна біологія, біохімія) в розвиток біології індивідуального розвитку, слід визнати провідне значення сучасної ембріології (описової, порівняльної, експериментальної). Саме вона є фундаментом біології розвитку, переводячи молекулярно-генетичні особливості організму на «мову» морфологічних структур. У процесі такого перекладу система може самоорганізовуватися, внаслідок чого можливе виникнення нових структур, які раніше ні в якій іншій формі не існували. Таким чином, детермінованість (т. з. зумовленість) процесів розвитку, їх незворотність тісно переплетена з випадковістю, непередбачуваністю. Майбутнє при необоротному процесі не визначається повністю теперішнім і минулим. Наші знання з морфології, структурної організації зародка повинні збагачуватися сучасними уявленнями про закономірні зміни його властивостей на рівні цілого, органному, клітинному, субклітинному, молекулярному. Саме на такому, багатоступінчастому підході до оцінки явищ розвитку повинні ґрунтуватися наші сьогоднішні поняття про механізми, що визначають як онтогенез в цілому, так і його окремі ланки.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/29484
Other Identifiers: УДК 591.3
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
citologia.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.